Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1-3 - 1997

Avtorji

Svetko Lapajne, dipl. inž. gr., upok. prof.

LOMI DALJNOVODNIH STEBROV

UDK: 624.97.046:621.315.1

POVZETEK«
Velike škode zaradi lomov daljnovodnih napeljav izzivajo iskanje njihovih vzrokov. Avtor navaja 4 točke vzrokov:
1. Premili predpisi (nemški) za naše klimatske razmere.
2. Podružna uklonska dodatna nevarnost tenko-stenskih HOP L prerezov.
3. Priporočilo za vgrajevanje »statičnih varovalk«, ki naj s svojo porušitvijo zaščitijo glavni drog.
4. Preprostejše in bolj masovno oblikovanje nosilnih stebrov naj ima prednost pred filigranskimi jeklenimi paličji.
Primeren opazovalni in znanstveno-inženirski inventivni študij naj prispeva k dobrim projektnim rešitvam.

POVZETEK

Velike škode zaradi lomov daljnovodnih napeljav izzivajo iskanje njihovih vzrokov. Avtor navaja 4 točke vzrokov:

1. Premili predpisi (nemški) za naše klimatske razmere.

2. Podružna uklonska dodatna nevarnost tenko-stenskih HOP L prerezov.

3. Priporočilo za vgrajevanje »statičnih varovalk«, ki naj s svojo porušitvijo zaščitijo glavni drog.

4. Preprostejše in bolj masovno oblikovanje nosilnih stebrov naj ima prednost pred filigranskimi jeklenimi paličji.

Primeren opazovalni in znanstveno-inženirski inventivni študij naj prispeva k dobrim projektnim rešitvam.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Ruptures of Cableline pillars

POVZETEK«
Velike škode zaradi lomov daljnovodnih napeljav izzivajo iskanje njihovih vzrokov. Avtor navaja 4 točke vzrokov:
1. Premili predpisi (nemški) za naše klimatske razmere.
2. Podružna uklonska dodatna nevarnost tenko-stenskih HOP L prerezov.
3. Priporočilo za vgrajevanje »statičnih varovalk«, ki naj s svojo porušitvijo zaščitijo glavni drog.
4. Preprostejše in bolj masovno oblikovanje nosilnih stebrov naj ima prednost pred filigranskimi jeklenimi paličji.
Primeren opazovalni in znanstveno-inženirski inventivni študij naj prispeva k dobrim projektnim rešitvam.

SUMMARY

Great damages caused by ruptures of cablelines provoke the search for their reasons. The author cites 4 causes:

1. Too mild regulations (Germain VDE) for our climate conditions.

2. The secondary additional danger of buckling steel HOP L profiles.

3. Recommendation for providing "statical safety-members" that could protest the pillars by their rupture.

4. Forming of simple and massive pillar constructions should have priority over filigrane steel truss.

An appropriate study of observation, engineering and inventiveness can contribute to good project solutions.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si