Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - januar 2020

Avtorji

Toni Klemenčič, mag. inž. grad.
Rok Krevs, mag. inž. grad.
Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.

LOGISTIČNI CENTER LIDL ARJA VAS

UDK: 624.014.2:69.055(497.4)

 

Povzetek l Članek opisuje tehnologijo gradnje objekta Logistični center LIDL Arja
vas, izdelavo terminskega plana v 3D-okolju ter pridobivanje LEED-certifikata za projektiranje
in gradnjo objekta. V članku je predstavljena natančnost postavitve montažnih
stebrov AB ter nadaljnja montaža strešne jeklene konstrukcije z nizko toleranco dimenzij.
Podrobneje je predstavljen 4D-model objekta, ki je izdelan s programsko opremo Navisworks
Manage. Predstavljen je postopek pridobivanja zlatega LEED-certifikata.
Ključne besede: tehnologija gradnje, terminski plan, BIM, LEED

 

Povzetek

Članek opisuje tehnologijo gradnje objekta Logistični center LIDL Arja vas, izdelavo terminskega plana v 3D-okolju ter pridobivanje LEED-certifikata za projektiranje in gradnjo objekta. V članku je predstavljena natančnost postavitve montažnih stebrov AB ter nadaljnja montaža strešne jeklene konstrukcije z nizko toleranco dimenzij. Podrobneje je predstavljen 4D-model objekta, ki je izdelan s programsko opremo Navisworks Manage. Predstavljen je postopek pridobivanja zlatega LEED-certifikata.

Ključne besede: tehnologija gradnje, terminski plan, BIM, LEED

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

LOGISTICS CENTRE LIDL ARJA VAS

 

Povzetek l Članek opisuje tehnologijo gradnje objekta Logistični center LIDL Arja
vas, izdelavo terminskega plana v 3D-okolju ter pridobivanje LEED-certifikata za projektiranje
in gradnjo objekta. V članku je predstavljena natančnost postavitve montažnih
stebrov AB ter nadaljnja montaža strešne jeklene konstrukcije z nizko toleranco dimenzij.
Podrobneje je predstavljen 4D-model objekta, ki je izdelan s programsko opremo Navisworks
Manage. Predstavljen je postopek pridobivanja zlatega LEED-certifikata.
Ključne besede: tehnologija gradnje, terminski plan, BIM, LEED

 

Summary

The article describes the technology of construction for the structure Logistics centre LIDL Arja vas, the making of timetable in 3D environment and acquiring of LEED certificate for the design and construction of this structure. The article shows the accuracy of the prefabricated columns and further assembly of the steel roof structure with lower margin of error. In more detail we present the 4D model of the structure, which was made with Navisworks Manage software. The process of acquiring gold LEED certificate is presented.

Key words: construction technology, schedule, BIM, LEED

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si