Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1980

Avtorji

Franc Cafnik, dipl. ing. gradb.

LEPLJENJE MONTAŽNIH NOSILCEV V MOSTOGRADNJI

UDK: 624.21072-2+621.792

Lepljenje montažnih nosilcev v mostogradnji je nova tehnologija stikovanja montažnih elementov. Projektant in izvajalec del morata pri obdelavi projekta in izvajanja del poznati lastnosti epoksidnega materiala.
V članku so na kratko podane lastnosti epoksid-dnega lepila, ki jih maramo poznati že pred uporabo. Nadalje je podan kratek opis lepila in zahteve za pripravo lepila ter montažnega elementa.

Lepljenje montažnih nosilcev v mostogradnji je nova tehnologija stikovanja montažnih elementov. Projektant in izvajalec del morata pri obdelavi projekta in izvajanja del poznati lastnosti epoksidnega materiala.

V članku so na kratko podane lastnosti epoksid-dnega lepila, ki jih maramo poznati že pred uporabo. Nadalje je podan kratek opis lepila in zahteve za pripravo lepila ter montažnega elementa.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

GLUING THE PRECAST BEAMS IN BRIDGE CONSTRUCTION

 

Lepljenje montažnih nosilcev v mostogradnji je nova tehnologija stikovanja montažnih elementov. Projektant in izvajalec del morata pri obdelavi projekta in izvajanja del poznati lastnosti epoksidnega materiala.
V članku so na kratko podane lastnosti epoksid-dnega lepila, ki jih maramo poznati že pred uporabo. Nadalje je podan kratek opis lepila in zahteve za pripravo lepila ter montažnega elementa.

 

Gluing the precast beams in bridge construction is a new technology of connecting the prefabricated elements. When preparing the design and performing the works, the designer and contractos shall be well acquainted with the properties of the epoxy bonding material.

In the article, the properties of the epoxy bonding agent, which should be known before application, are presented. Furhter a brief description of the bonding agent is given, as well as the requirements for preparing the bonding agent and the precast elements.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si