Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - april 2020

Avtorji

asist. Maja Žigart, mag. inž. arh.
izr. prof. dr. Metka Sitar, univ. dipl. inž. arh.
asist. dr. techn. Marko Jaušovec, univ. dipl. inž. arh.

LCC VREDNOTENJE Z UPORABO BIM-ORODJA V ZGODNJI FAZI PROJEKTIRANJA TRAJNOSTNIH STAVB

UDK: 624:72(035)

Povzetek l Pri prizadevanjih za trajnostno gradnjo je vprašanje optimizacije investicije
v središču odločanja vseh deležnikov v načrtovanju, gradnji in uporabi stavbe. V
članku so povzete ugotovitve ekonomskega vrednotenja objekta z uporabo informacijskega
modela stavbe (BIM) in analize stroškov življenjskega cikla (LCC). Pri avtomatizaciji
procesa vrednotenja sta bili uporabljeni dve programski orodji, Graphisoft Archicad za
BIM v kombinaciji s programsko opremo Legep za LCC. Preizkus modela na študiji primera
potrjuje domnevo, da je ocenitev stroškov v življenjskem ciklu z uporabo BIM v povezavi
z LCC z vključeno podatkovno bazo gradbenih elementov možna že v zgodnji fazi
projektiranja. Z vidika deležnikov takšen pristop omogoča izbor optimalnih rešitev v zvezi
z vrsto odločitev pri projektiranju stavbe.
Ključne besede: BIM, LCC, stroškovna analiza, življenjski cikel stavbe

Povzetek

Pri prizadevanjih za trajnostno gradnjo je vprašanje optimizacije investicije

v središču odločanja vseh deležnikov v načrtovanju, gradnji in uporabi stavbe. V

članku so povzete ugotovitve ekonomskega vrednotenja objekta z uporabo informacijskega

modela stavbe (BIM) in analize stroškov življenjskega cikla (LCC). Pri avtomatizaciji

procesa vrednotenja sta bili uporabljeni dve programski orodji, Graphisoft Archicad za

BIM v kombinaciji s programsko opremo Legep za LCC. Preizkus modela na študiji primera

potrjuje domnevo, da je ocenitev stroškov v življenjskem ciklu z uporabo BIM v povezavi

z LCC z vključeno podatkovno bazo gradbenih elementov možna že v zgodnji fazi

projektiranja. Z vidika deležnikov takšen pristop omogoča izbor optimalnih rešitev v zvezi

z vrsto odločitev pri projektiranju stavbe.

Ključne besede: BIM, LCC, stroškovna analiza, življenjski cikel stavbe

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

LCC EVALUATION USING BIM IN THE EARLY DESIGN STAGE OF SUSTAINABLE BUILDING DESIGN

 

Povzetek l Pri prizadevanjih za trajnostno gradnjo je vprašanje optimizacije investicije
v središču odločanja vseh deležnikov v načrtovanju, gradnji in uporabi stavbe. V
članku so povzete ugotovitve ekonomskega vrednotenja objekta z uporabo informacijskega
modela stavbe (BIM) in analize stroškov življenjskega cikla (LCC). Pri avtomatizaciji
procesa vrednotenja sta bili uporabljeni dve programski orodji, Graphisoft Archicad za
BIM v kombinaciji s programsko opremo Legep za LCC. Preizkus modela na študiji primera
potrjuje domnevo, da je ocenitev stroškov v življenjskem ciklu z uporabo BIM v povezavi
z LCC z vključeno podatkovno bazo gradbenih elementov možna že v zgodnji fazi
projektiranja. Z vidika deležnikov takšen pristop omogoča izbor optimalnih rešitev v zvezi
z vrsto odločitev pri projektiranju stavbe.
Ključne besede: BIM, LCC, stroškovna analiza, življenjski cikel stavbe

 

Summary

With regard to efforts to achieve sustainable architectural design, the

question of cost optimal investment is in the focus of the decision-making process of

stakeholders in building sector. The article summarizes the findings of the economic assessment

of buildings using Building Information Modeling (BIM) and Life Cycle Cost

(LCC) cost analysis. To exploit the automated evaluation process within the computing

environment, several tools were used, including Graphisoft Archicad software for BIM in

combination with Legep software for LCC. The case study model confirms the assumption

that the economic assessment of a building can already be done in the early stages of design,

if the BIM model is used in combination with LCC tools with integrated databases of

building elements. From a stakeholder perspective, such an approach enables the optimal

decision making on a range of solutions in the design process of a building.

Key words: BIM, LCC, economic analysis, building life cycle

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si