Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1998

Avtorji

Ljubo Zajc, dipl. iur.
doc. dr. Tomaž Tollazzi, dipl. ing. gr.
doc. dr. Tomaž Maher, dipl. ing. gr.

KROŽNA KRIŽIŠČA - KROŽIŠČA

UDK: 625.739:656.1.05

POVZETEK
V zadnjih treh letih smo v Sloveniji priče povečanemu zanimanju za krožna križišča, ki ga izkazujejo projektanti kot tudi investitorji. Z ozirom na to, da so krožna križišča novost v našem okolju in da še nimamo lastnih smernic za njihovo prometnotehnično dimenzioniranje, je dobro, da se z osnovnimi lastnostmi le-teh seznani tudi širša javnost in ne le cestni projektanti. Predvsem zaradi tega, ker je vsako krožno križišče unikaten izdelek in je potrebno vsakič posebej preveriti primernost in možnosti izvedbe, tako s stališča lokacije in položaja v cestni mreži kot s stališča zagotavljanja prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

POVZETEK

V zadnjih treh letih smo v Sloveniji priče povečanemu zanimanju za krožna križišča, ki ga izkazujejo projektanti kot tudi investitorji. Z ozirom na to, da so krožna križišča novost v našem okolju in da še nimamo lastnih smernic za njihovo prometnotehnično dimenzioniranje, je dobro, da se z osnovnimi lastnostmi le-teh seznani tudi širša javnost in ne le cestni projektanti. Predvsem zaradi tega, ker je vsako krožno križišče unikaten izdelek in je potrebno vsakič posebej preveriti primernost in možnosti izvedbe, tako s stališča lokacije in položaja v cestni mreži kot s stališča zagotavljanja prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ROUNDABOUTS

SUMMARY
During past three years in the Republic of Slovenia the roundabouts have become more and more interesting for both designers and investors. Since the roundabouts are practically new in our environment and there are almost no guidelines for their design and construction, there is great interest to inform public about basic characteristic of roundabouts. Especially because every roundabout is a unique case, it is necessary to examine their convenience every time, taking into consideration location characteristics and the road network position, as well as the safety of all traffic participants.

SUMMARY

During past three years in the Republic of Slovenia the roundabouts have become more and more interesting for both designers and investors. Since the roundabouts are practically new in our environment and there are almost no guidelines for their design and construction, there is great interest to inform public about basic characteristic of roundabouts. Especially because every roundabout is a unique case, it is necessary to examine their convenience every time, taking into consideration location characteristics and the road network position, as well as the safety of all traffic participants.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si