Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - november 2014

Avtorji

Miha Oražem, univ. dipl. inž. grad.
Vladimir Briški, inž. grad.

KOTLOVNICA NA LESNO BIOMASO V PODJETJU MELAMIN, d. d., KOČEVJE

UDK: 630*81:697.32(497.4Kočevje)

 

zahtev in dotrajanosti starega parnega kotla na fosilno gorivo (Đuro Đakovič, št. 5356)
izvedel prenovo in dograditev obstoječe kotlovnice v skupni moči 9,8 MW. Sistem za
proizvodnjo tehnološke pare na lesne sekance vsebuje skladišče za lesne sekance,
transportni in dozirni sistem, parni kotel in zbiranje pepela. Projekt nove parne kotlovnice
je bil tehnološko, gradbeno in izvedbeno zelo zahteven, saj je gradnja potekala v času
obratovanja obstoječega kotla (Loos, št. 61428), ki se trenutno uporablja za začasno
proizvodnjo pare, v prihodnosti pa se bo uporabljal le še za rezervo. Glavni objekt kotlovnice
dolžine 22,58 m, širine 12,75 m in svetle višine 15,07 m je izveden kot jeklena
konstrukcija, zaprta s kovinskimi fasadnimi paneli. H glavnemu objektu kotlovnice sta
konstrukcijsko in organizacijsko povezana tudi dva prizidka dolžine 15,06 m in širine
4,60 m ter dolžine 22,58 m in širine 4,70 m. K sistemu celotne kotlovnice spada tudi objekt,
v katerem je transportni trak lesne biomase v tlorisnih dimenzijah 20,51 x 2,60 m, ki
je prav tako obložen s kovinskimi fasadnimi paneli in služi za povezavo jeklenega objekta
kotlovnice in skladišča lesne biomase. Objekt skladišča je izveden v armiranem betonu in
je tlorisnih dimenzij 33,26 x 10,70 m. Poleg skladišča biomase so v tem objektu tudi prostor
za skladiščenje tekočega goriva za obstoječi kotel (Loos, št. 61428), komandni prostor
in nad njim elektroprostor za celotno postrojenje nove kotlovnice na lesno biomaso.
Za potrebe postavitve kotlovske tehnološke opreme je v notranjosti objekta kotlovnice
izvedena nosilna jeklena konstrukcija.
Ključne besede: kotlovnica, parni kotel, lesni sekanci, jeklena konstrukcija, armiranobetonska
konstrukcija

Povzetek

V prispevku sta predstavljena projekt in gradnja nove kotlovnice na lesno biomaso v Kočevju. Investitor Melamin, d. d., Kočevje je zaradi novih tehnoloških zahtev in dotrajanosti starega parnega kotla na fosilno gorivo (Đuro Đakovič, št. 5356) izvedel prenovo in dograditev obstoječe kotlovnice v skupni moči 9,8 MW. Sistem za proizvodnjo tehnološke pare na lesne sekance vsebuje skladišče za lesne sekance, transportni in dozirni sistem, parni kotel in zbiranje pepela. Projekt nove parne kotlovnice je bil tehnološko, gradbeno in izvedbeno zelo zahteven, saj je gradnja potekala v času obratovanja obstoječega kotla (Loos, št. 61428), ki se trenutno uporablja za začasno proizvodnjo pare, v prihodnosti pa se bo uporabljal le še za rezervo. Glavni objekt kotlovnice dolžine 22,58 m, širine 12,75 m in svetle višine 15,07 m je izveden kot jeklena konstrukcija, zaprta s kovinskimi fasadnimi paneli. H glavnemu objektu kotlovnice sta konstrukcijsko in organizacijsko povezana tudi dva prizidka dolžine 15,06 m in širine 4,60 m ter dolžine 22,58 m in širine 4,70 m. K sistemu celotne kotlovnice spada tudi objekt, v katerem je transportni trak lesne biomase v tlorisnih dimenzijah 20,51 x 2,60 m, ki je prav tako obložen s kovinskimi fasadnimi paneli in služi za povezavo jeklenega objekta kotlovnice in skladišča lesne biomase. Objekt skladišča je izveden v armiranem betonu in je tlorisnih dimenzij 33,26 x 10,70 m. Poleg skladišča biomase so v tem objektu tudi prostor za skladiščenje tekočega goriva za obstoječi kotel (Loos, št. 61428), komandni prostor in nad njim elektroprostor za celotno postrojenje nove kotlovnice na lesno biomaso. Za potrebe postavitve kotlovske tehnološke opreme je v notranjosti objekta kotlovnice izvedena nosilna jeklena konstrukcija.

Ključne besede: kotlovnica, parni kotel, lesni sekanci, jeklena konstrukcija, armiranobetonska konstrukcija

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

BIOMASS BOILERHOUSE IN THE COMPANY MELAMIN d. d., KOČEVJE

Summary

The paper presents design and construction of the new biomass boilerhouse in Kočevje. Due to the new technological demands, the investor Melamin d.d. Kočevje decided to replace the old steam boiler using fossil fuel (Đuro Đakovič, No. 5356) with the new one with the total power of 9,8 MW. The new system for the production of steam consists of a biomass storage, transport and delivery system for woodchips, a steam boiler and the ash collector. The project was demanding from the technological and design point of view. The construction was also demanding because the construction took place during the operation of the existing boiler (Loos, No. 61428), which has been currently used for temporary steam production, while in the future it will only be used as a backup. The construction of the main building of the boilerhouse is made of steel and enclosed with metal facade panels. The main building is 22,58 m long, 12,75 m wide and 15,07 m high. There are two extensions connected to the main building of the boiler. The length of the first one is 15,06 m and its width is 4,60 m. The length of the second one is 22,58 and its width is 4,70 m. The main building has another extension, dimensions are 20,51 m times 2,60 m, used for conveyor belt for biomass. This building is also covered with metal facade panels and serves as a connection between the main building of the boiler and the woodchips storage. The biomass storage facility is made of reinforced concrete. It is 33,26 m long and 10,70 m wide. Next to the biomass storage facility there is also liquid fuel storage for the existing boilers (Loos št. 61428), the control room and an electrical plant room for the new boiler plant biomass. The interior of the boilerhouse contains load-bearing steel construction used for the installation of technological equipment for the new boiler.

Keywords: boilerhouse, steam boiler, woodchips, steel structure, reinforced concrete structure

boiler and the woodchips storage. The biomass storage facility is made of reinforced
concrete. It is 33,26 m long and 10,70 m wide. Next to the biomass storage facility there
is also liquid fuel storage for the existing boilers (Loos št. 61428), the control room and
an electrical plant room for the new boiler plant biomass. The interior of the boilerhouse
contains load-bearing steel construction used for the installation of technological equipment
for the new boiler.
Keywords: boilerhouse, steam boiler, woodchips, steel structure, reinforced concrete
structure

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si