Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3,4 - 1987

Avtorji

Gorazd Strniša, dipl. inž. gr.
Ivan Lesjak, dipl. inž. gr.

KONTROLA ZVEZNOSTI PREČNEGA PREREZA KOLOV

UDK: (624.04+620.17):519.6

 

Povzetek
Članek prikazuje princip določevanja zveznosti prečnega prereza kolov in stopnje poškodovanosti pri uporabi dinamičnih meritev z analizatorjem zabijanja — PDA. Kratka poglavja opisujejo način zaznavanja poškodbe na grafu sila-hitrost, enačbo za izračun faktorja zveznosti in ugotavljanje razpok ter njihovo velikost. Podana sta tudi dva numerična primera za določitev lokacije poškodbe oziroma razpoke.

 

Povzetek

Članek prikazuje princip določevanja zveznosti prečnega prereza kolov in stopnje poškodovanosti pri uporabi dinamičnih meritev z analizatorjem zabijanja — PDA. Kratka poglavja opisujejo način zaznavanja poškodbe na grafu sila-hitrost, enačbo za izračun faktorja zveznosti in ugotavljanje razpok ter njihovo velikost. Podana sta tudi dva numerična primera za določitev lokacije poškodbe oziroma razpoke.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

INTEGRITY CONTROL OF PILES GROSS SECTION

Summary

Principle integrity control determination of piles cross section and stage of pile damage dynamic measurements with PDA is described. Method of perception of pile damage on graph Force-Vetocity, integrity factor and determination of craks/slacks is represented. The article gives us report about numerical examples of pile damage and crack/slack location determination.

Povzetek
Članek prikazuje princip določevanja zveznosti prečnega prereza kolov in stopnje poškodovanosti pri uporabi dinamičnih meritev z analizatorjem zabijanja — PDA. Kratka poglavja opisujejo način zaznavanja poškodbe na grafu sila-hitrost, enačbo za izračun faktorja zveznosti in ugotavljanje razpok ter njihovo velikost. Podana sta tudi dva numerična primera za določitev lokacije poškodbe oziroma razpoke.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si