Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1990

Avtorji

mag. Franc Saje, dipl. grad. inž.

KOMPOZITNA PRAMENA ZA PREDNAPENJANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJ

UDK: (691.34+677.5):693.56

POVZETEK
V prispevku je obravnavana uporaba kompozitnih palic iz steklenih vlaken in smole za prednapenjanje betonskih konstrukcij. Poleg strukture kompozitnih palic so podane tako osnovne mehanske lastnosti kompozita pri sobni in zvišani temperaturi kakor tudi ocena relaksacije, tečenja in staranja materiala. Z vidika praktične uporabe je podanih nekaj načinov sidranja.

POVZETEK

V prispevku je obravnavana uporaba kompozitnih palic iz steklenih vlaken in smole za prednapenjanje betonskih konstrukcij. Poleg strukture kompozitnih palic so podane tako osnovne mehanske lastnosti kompozita pri sobni in zvišani temperaturi kakor tudi ocena relaksacije, tečenja in staranja materiala. Z vidika praktične uporabe je podanih nekaj načinov sidranja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

COMPOSITE BARS FOR PRESTRESSING OF CONCRETE STRUCTURES

 

POVZETEK
V prispevku je obravnavana uporaba kompozitnih palic iz steklenih vlaken in smole za prednapenjanje betonskih konstrukcij. Poleg strukture kompozitnih palic so podane tako osnovne mehanske lastnosti kompozita pri sobni in zvišani temperaturi kakor tudi ocena relaksacije, tečenja in staranja materiala. Z vidika praktične uporabe je podanih nekaj načinov sidranja.

 

SUMMARY

The practical implementation of the composite glass fibres in prestressed structures is discussed. The structure of the composite bars and their basic mechanical characteristics at the normal and increased temperatures as well as the relaxation and rheology of material are studied. Some practical principles of anchoring are given.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si