Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 2,3 - 1968

Avtorji

Marjan Dolenc, dipl. ekon.

Kako ocenjevati narodno-gospodarske koristi in stroške sodobne hitre ceste Šentilj - Gorica

UDK: 33:69.003.12

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

NATIONAL ECONOMIC BENEFITS AND COSTS OF THE MODERN EXSPRESSWAY ŠENTILJ-GORICA

NATIONAL ECONOMIC BENEFITS AND COSTS OF
Sym
The construction of the up to date road network requires huge financial means and must be regarded as a long term investment. In the face of such an investment, the economical assessment and decisions taken, are very important. A modern expressway such as the prospective highway Šentilj—Gorica actively favors the whole regional development of it. In this instance there is a process of a mutual interaction what must be taken into consideraion in the analy-

Synopsis

The construction of the up to date road network requires huge financial means and must be regarded as a long term investment. In the face of such an investment, the economical assessment and decisions taken, are very important. A modern expressway such as the prospective highway Šentilj—Gorica actively favors the whole regional development of it. In this instance there is a process of a mutual interaction what must be taken into consideraion in the analytical procedure of the estimation of the national-economic benefits and costs. The author gives a short description of the method, discusses the ratio of benefits to costs, internal grade of economy estimates the results to be achieved by the construction of the prospective expressway on the section Ljubljana—Postojna—Razdrto and gives an assessment of the economic right of the construction of other sections of the expressway.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si