Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7 - 2006

Avtorji

prof. dr. Franci Kržič, univ. dipl. inž. grad.

JEKLENE KONSTRUKCIJE PRI PRENOVI STOLPNICE TELEKOMA SLOVENIJE V LJUBLJANI

UDK: 624.92.014.2:69.059.25

POVZETEK

Povzetek I V sklopu prenove stare stavbe Telekoma Slovenije v Cigaletovi ulici 15 v Ljubljani so bile ob stolpnici zgrajene jeklene požarne stopnice, na bivši terasi na vrhu stolpnice je bila zgrajena dodatna jeklena etaža z zunanjim antenskim stolpom, zgornji del notranjega obstoječega antenskega stolpa pa je bil zamenjan z novim delom. V članku so predstavljene konstrukcije navedenih novih delov zgradbe, ki znatno prispevajo k boljši funkcionalnosti, varnosti in lepšemu videzu prenovljene stolpnice.

V sklopu prenove stare stavbe Telekoma Slovenije v Cigaletovi ulici 15 v Ljubljani so bile ob stolpnici zgrajene jeklene požarne stopnice, na bivši terasi na vrhu stolpnice je bila zgrajena dodatna jeklena etaža z zunanjim antenskim stolpom, zgornji del notranjega obstoječega antenskega stolpa pa je bil zamenjan z novim delom. V članku so predstavljene konstrukcije navedenih novih delov zgradbe, ki znatno prispevajo k boljši funkcionalnosti, varnosti in lepšemu videzu prenovljene stolpnice.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

STEELSTRUCTURES AT THE RENOVATION OF TELECOM SLOVENIJA MULTISTOREY BUILDING IN LJUBLJANA

SUMMARY

Povzetek I V sklopu prenove stare stavbe Telekoma Slovenije v Cigaletovi ulici 15 v Ljubljani so bile ob stolpnici zgrajene jeklene požarne stopnice, na bivši terasi na vrhu stolpnice je bila zgrajena dodatna jeklena etaža z zunanjim antenskim stolpom, zgornji del notranjega obstoječega antenskega stolpa pa je bil zamenjan z novim delom. V članku so predstavljene konstrukcije navedenih novih delov zgradbe, ki znatno prispevajo k boljši funkcionalnosti, varnosti in lepšemu videzu prenovljene stolpnice.

While renovating the old Telekom Slovenija building in Cigaletova street in Ljubljana, a fire escape was set up by the side of the multistorey building. Also, on the former terrace on the top of the building an additional steel storey with an external antenna tower was erected, and the upper part of the inner existing antenna tower was replaced by a new part. The paper describes the structures of the mentioned new parts of the building, which considerably contribute to better functionality, safety and the improved image of the renovated multistorey building.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si