Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - februar 2020

Avtorji

Jure Tomažič, dipl. inž. grad.
Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.
Ervin Struna, univ. dipl. inž. grad.

IZVEDBA VODONEPREPUSTNE AB-KONSTRUKCIJE KLETI STANOVANJSKE STOLPNICE PECA

UDK: 624.012.45:699.82

Povzetek l V članku obravnavamo izvedbo zaščite kleti objekta pred talno vodo in
vlago brez uporabe hidroizolacijske membrane. Na objektu stolpnica Peca je bil zunanji
ovoj kletnega dela objekta zgrajen po načelu bele kadi. Pojem bela kad ne pomeni samo
vgradnje betona s posebno recepturo za doseganje vodoneprepustnosti, ampak skupek
ukrepov, ki jih je treba upoštevati že pri zasnovi konstrukcije objekta, pri podrobnem projektiranju,
med pripravo na izvedbo del in pri izvedbi del na objektu.
Ključne besede: vodoneprepustna betonska konstrukcija, bela kad, izvedbeni detajli,
tesnilni trakovi, armatura za omejitev razpok

Povzetek

V članku obravnavamo izvedbo zaščite kleti objekta pred talno vodo in

vlago brez uporabe hidroizolacijske membrane. Na objektu stolpnica Peca je bil zunanji

ovoj kletnega dela objekta zgrajen po načelu bele kadi. Pojem bela kad ne pomeni samo

vgradnje betona s posebno recepturo za doseganje vodoneprepustnosti, ampak skupek

ukrepov, ki jih je treba upoštevati že pri zasnovi konstrukcije objekta, pri podrobnem projektiranju,

med pripravo na izvedbo del in pri izvedbi del na objektu.

Ključne besede: vodoneprepustna betonska konstrukcija, bela kad, izvedbeni detajli,

tesnilni trakovi, armatura za omejitev razpok

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CONSTRUCTION OF WATERPROOF RC STRUCTURE IN THE BASEMENT OF THE RESIDENTAL SKYSCRAPER PECA

 

Povzetek l V članku obravnavamo izvedbo zaščite kleti objekta pred talno vodo in
vlago brez uporabe hidroizolacijske membrane. Na objektu stolpnica Peca je bil zunanji
ovoj kletnega dela objekta zgrajen po načelu bele kadi. Pojem bela kad ne pomeni samo
vgradnje betona s posebno recepturo za doseganje vodoneprepustnosti, ampak skupek
ukrepov, ki jih je treba upoštevati že pri zasnovi konstrukcije objekta, pri podrobnem projektiranju,
med pripravo na izvedbo del in pri izvedbi del na objektu.
Ključne besede: vodoneprepustna betonska konstrukcija, bela kad, izvedbeni detajli,
tesnilni trakovi, armatura za omejitev razpok

 

Summary

The article deals with the implementation of waterproof basement shell

construction without waterproofing membrane. At the Peca skyscraper, the outer shell

of the basement was built using the principle of white tub. The term white tub does not

only mean the installation of concrete with a special recipe for waterproofing, but a set

of measures to be taken in the design of the structure itself, in detailed design, during the

preparation for the execution of works and in the execution of works on the site.

Key words: waterproof concrete construction, white tub, execution details, sealing tapes,

crack reducing rebar

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si