Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1998

Avtorji

GRADIS - Nizke gradnje, d.d.

IZVEDBA OBJEKTOV PO TEHNOLOGIJI VRIVANJA V ŽELEZNIŠKI NASIP

UDK: 625.1:624.135

Podjetje Gradis - Nizke gradnje, d.d. se lahko ponaša tudi z uvedbo tehnologije vrivanja objektov v železniški nasip. V letošnjem letu smo po tej tehnologiji že izvedli most HC 4, 5-12 pod železniško progo na HC BDC - Slivnica, in sicer v sklopu ureditev vodotokov na tem območju.

POVZETEK

Podjetje Gradis - Nizke gradnje, d.d. se lahko ponaša tudi z uvedbo tehnologije vrivanja objektov v železniški nasip. V letošnjem letu smo po tej tehnologiji že izvedli most HC 4, 5-12 pod železniško progo na HC BDC - Slivnica, in sicer v sklopu ureditev vodotokov na tem območju.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

JACKING TROUGH RAILWAY ENBANKMENT TECHNOLOGY

Podjetje Gradis - Nizke gradnje, d.d. se lahko ponaša tudi z uvedbo tehnologije vrivanja objektov v železniški nasip. V letošnjem letu smo po tej tehnologiji že izvedli most HC 4, 5-12 pod železniško progo na HC BDC - Slivnica, in sicer v sklopu ureditev vodotokov na tem območju.

SUMMARY

The company Gradis - Nizke gradnje, Joint Stock company, is also the owner of all equipment of another technology, this is jacking trough railway enbankment technology. The bridge HC 4, 5-12 under railway line on HC BDC - Slivnica, was built in the year 1998 and is the excellent example of jacking thrugh railway enbankment technology.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si