Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1998

Avtorji

Drago Ocepek, dipl. inž. geol.
Marjan Pipenbaher, dipl. inž. gr.

IZVEDBA IZKOPA IN VZPOSTAVITEV TEHNIČNEGA OPAZOVANJA V PROSTORU GRADNJE POKRITEGA VKOPA - GALERIJE STRMEC

UDK: 624.137

POVZETEK
Inženirski biro Ponting, d.o.o. je v sodelovanju z GZL-IGGG izdelal projekt varovanja brežin in zasutja v prostoru gradnje pokritega vkopa - galerije Strmec 8-1 na odseku vzhodne ljubljanske obvoznice (Šentjakob-Malence). V skladu s sprejetimi predpisi in standardi SODOC-1 6 smo po izvedbi trajnih brežin izvedli dve preizkusni sidri, ki ju je izdelal GRADIS - NG - Maribor. Po uspešnem testiranju z višjo delovno silo od prvotno projektirane smo spremenili tip sider, delovne sile in raster. Tako je bila izdelana dopolnitev projekta PZI, hkrati pa sta potekala izkop in tehnično opazovanje, ki se bo nadaljevalo tudi v fazi obratovanja objekta.

POVZETEK

Inženirski biro Ponting, d.o.o. je v sodelovanju z GZL-IGGG izdelal projekt varovanja brežin in zasutja v prostoru gradnje pokritega vkopa - galerije Strmec 8-1 na odseku vzhodne ljubljanske obvoznice (Šentjakob-Malence). V skladu s sprejetimi predpisi in standardi SODOC-1 6 smo po izvedbi trajnih brežin izvedli dve preizkusni sidri, ki ju je izdelal GRADIS - NG - Maribor. Po uspešnem testiranju z višjo delovno silo od prvotno projektirane smo spremenili tip sider, delovne sile in raster. Tako je bila izdelana dopolnitev projekta PZI, hkrati pa sta potekala izkop in tehnično opazovanje, ki se bo nadaljevalo tudi v fazi obratovanja objekta.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CONSTRUCTION WITH MONITORING IN SPACE OF BUILDING COVERED CUTTING SLOPES - GALLERY STRMEC

POVZETEK
Inženirski biro Ponting, d.o.o. je v sodelovanju z GZL-IGGG izdelal projekt varovanja brežin in zasutja v prostoru gradnje pokritega vkopa - galerije Strmec 8-1 na odseku vzhodne ljubljanske obvoznice (Šentjakob-Malence). V skladu s sprejetimi predpisi in standardi SODOC-1 6 smo po izvedbi trajnih brežin izvedli dve preizkusni sidri, ki ju je izdelal GRADIS - NG - Maribor. Po uspešnem testiranju z višjo delovno silo od prvotno projektirane smo spremenili tip sider, delovne sile in raster. Tako je bila izdelana dopolnitev projekta PZI, hkrati pa sta potekala izkop in tehnično opazovanje, ki se bo nadaljevalo tudi v fazi obratovanja objekta.

SUMMARY

In the area of covered cutting slopes - object gallery Strmec 8-1 on the Eastern bypass section of Ljubljana Highway (Šentjakob-Malence) engineering bureau Ponting, d.o.o. in cooperation with GZL-IGGG produced project of slopes protection and filled up object. After the realisation of final cutting slopes and due to the passed regulations and standards SODOC-16 two testing anchors were implemented. Testing anchors were made by GRADIS - NG -Maribor. After successful testing with higher working power than previously planned the type of anchors and raster were changed. In that way the supplementation of the project was produced. At the same time excavations and technical observations were held and that will be continuing also in the working phase of object.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si