Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9-12 - 1991

Avtorji

Andrej Kralj, dipl gr. inž., vodja projekta

IZGRADNJA HOTELA PIAST NA POLJSKEM

UDK: 624.9:728.5

POVZETEK
V starodavnem poljskem mestu Krakow je bil 21. junija slovesno odprt in predan poljskemu investitorju hotel PIAST. Temeljni kamen za ta objekt je bil položen natanko enajst mesecev in en dan pred tem. Članek, ki sledi, govori o sami izgradnji omenjenega objekta, s poebnim poudarkom na kratkem roku izgradnje in istočasnosti projektiranja s sprotnim pridobivanjem dovoljenj za posamezne faze izgradnje.

POVZETEK

V starodavnem poljskem mestu Krakow je bil 21. junija slovesno odprt in predan poljskemu investitorju hotel PIAST. Temeljni kamen za ta objekt je bil položen natanko enajst mesecev in en dan pred tem. Članek, ki sledi, govori o sami izgradnji omenjenega objekta, s poebnim poudarkom na kratkem roku izgradnje in istočasnosti projektiranja s sprotnim pridobivanjem dovoljenj za posamezne faze izgradnje.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CONSTRUCTION OF THE HOTEL PIAST IN POLAND

 

POVZETEK
V starodavnem poljskem mestu Krakow je bil 21. junija slovesno odprt in predan poljskemu investitorju hotel PIAST. Temeljni kamen za ta objekt je bil položen natanko enajst mesecev in en dan pred tem. Članek, ki sledi, govori o sami izgradnji omenjenega objekta, s poebnim poudarkom na kratkem roku izgradnje in istočasnosti projektiranja s sprotnim pridobivanjem dovoljenj za posamezne faze izgradnje.

 

SUMMARY

In the ancient Polish town Krakow the hotel PIAST was officially opened and handed over to the investitor ob July 21. The foundation-stone was layed down eleven months and one day before the opening.

The following article describes the construction of the hotel laying particular stress on a short time of completion and on a simultaneous designing acquiring permits for single phases of construction gradually.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si