Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1990

Avtorji

Matjaž Zupan, dipl. inž. fiz., višji razisk. sodel.
Pater Žargi, dipl. inž. arh., višji razisk. sodel.

IZBOLJŠANJE TOPLOTNE IZOLATIVNOSTI SENDVIČ FASADNIH ELEMENTOV

UDK: 699.86+69.057

POVZETEK
Na podlagi opravljenih analiz toplotne zaščite objektov se je pokazalo, da je veliko nepravilnosti pri projektiranju in izvedbi montažnih sendvič elementov. V članku so podani tudi detajli za izboljšavo toplotnih mostov v teh elementih.

POVZETEK

Na podlagi opravljenih analiz toplotne zaščite objektov se je pokazalo, da je veliko nepravilnosti pri projektiranju in izvedbi montažnih sendvič elementov. V članku so podani tudi detajli za izboljšavo toplotnih mostov v teh elementih.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

IMPROVING THE THERMAL INSULATION OF PREFABRICATED SANDWICH-CONSTRUCTION WALL PANELS

 

POVZETEK
Na podlagi opravljenih analiz toplotne zaščite objektov se je pokazalo, da je veliko nepravilnosti pri projektiranju in izvedbi montažnih sendvič elementov. V članku so podani tudi detajli za izboljšavo toplotnih mostov v teh elementih.

 

SUMMARY

Experimental investigations into the thermal insulation of buildings have shown that there are a mulltitude of errors in the everyday design, production and erection of prefabricated sandwich-construction wall panels. In the paper, methods by means of which it is possible to reduce the effect of thermal bridges in such panels are described.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si