Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1980

Avtorji

Vukašin Ačanski, dipl. inž. gr.
Peter Koren, dipl. inž. gr.

IZBIRA NOVEGA MOSTU PREK DRAVE V MARIBORU

UDK: 624.7

Pri gradnji hitre ceste skozi Maribor je potrebno zgraditi nov most.
Most je dvoetažen. Predlagane so bile štiri variante, in sicer:
most iz prednapetih montažnih nosilcev škatlastega prereza,
jekleni palični most s sovpreženo zgornjo in spodnjo voziščno ploščo,
na zategah obešen betonski most z dvema jeklenima pilotoma in
—■ monoliten betonski most, grajen po metodi postopnega narivanja.
Investitor je za vse variante zahteval tudi arhitektonsko študijo s poudarjeno vključitvijo v mestno sredino, kar pomeni napredek v snovanju infrastrukturnih objektov.

Pri gradnji hitre ceste skozi Maribor je potrebno zgraditi nov most.

Most je dvoetažen. Predlagane so bile štiri variante, in sicer:

most iz prednapetih montažnih nosilcev škatlastega prereza,

jekleni palični most s sovpreženo zgornjo in spodnjo voziščno ploščo,

na zategah obešen betonski most z dvema jeklenima pilotoma in

—      monoliten betonski most, grajen po metodi postopnega narivanja.

Investitor je za vse variante zahteval tudi arhitektonsko študijo s poudarjeno vključitvijo v mestno sredino, kar pomeni napredek v snovanju infrastrukturnih objektov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SELECTION OF THE NEW BRIDGE OVER THE DRAVA IN MARIBOR

 

Pri gradnji hitre ceste skozi Maribor je potrebno zgraditi nov most.
Most je dvoetažen. Predlagane so bile štiri variante, in sicer:
most iz prednapetih montažnih nosilcev škatlastega prereza,
jekleni palični most s sovpreženo zgornjo in spodnjo voziščno ploščo,
na zategah obešen betonski most z dvema jeklenima pilotoma in
—■ monoliten betonski most, grajen po metodi postopnega narivanja.
Investitor je za vse variante zahteval tudi arhitektonsko študijo s poudarjeno vključitvijo v mestno sredino, kar pomeni napredek v snovanju infrastrukturnih objektov.

 

The construction of the expressway through Maribor has necessitated the erection of the new bridge over the Drava river. The bridge well be two-storied. The following four variants have been proposed:

bridge of prestressed prefabricated box girders,

steel truss bridge with composite upper and lower deck,

—• cable stayed bridge with two steel masts, and

monolithic concrete bridge, constructed by method of progressive sliding.

For all the four variants the Investor demanded also architectural studies, especially with regard to the incorporation into the city environment, which represents a progress in conception of infrastructure objects.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si