Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 10 - 1980, le. XXIX, št. 10 / stran 202

prof. dr. Lujo Šuklje

ZEMELJSKI PRITISKI NA PODZEMNO STROJNICO MOSTE

EARTH PRESSURES ON THE UNDERGROUND POWER STATION MOSTE

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1975, le. XXIV, št. 9 / stran 240

dr. Anton Koščak, iur.

Zemljiške zadeve, vprašanja nepremičnin in stanovanj ter druge premoženjsko-pravne zadeve v zvezi z gradnjo objektov Kliničnega centra

Problems concerning grounds, real estates and lodgings, as well as other property legal matters regarding the construction of the Clinical Center buildings

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 6

Daniel Štirn, gradb. inž.

Žerjavi ob morju

The cranes on the coast

Gradbeni vestnik - 4 - 1968, le. XVII, št. 4 / stran 85

Nedeljko Perić, dipl. inž.

Žgani bazalt in bazaltna volna

Gradbeni vestnik - avgust 2011, le. LX, št. 8 / stran 206

viš. pred. dr. Ana Petkovšek, univ. dipl. inž. geol.
prof. dr. Janko Logar, univ. dipl. inž. grad.

ZGODOVINA IN POSLANSTVO SLOVENSKEGA GEOTEHNIŠKEGA DRUŠTVA

Gradbeni vestnik - marec 2020, le. LXIX, št. 3 / stran 82

doc. dr. Lara Slivnik, univ. dipl. inž. arh.

ZGODOVINSKI PREGLED STREŠNIH KONSTRUKCIJ, PODPRTIH Z ENIM STEBROM

HISTORICAL OVERVIEW OF ROOF STRUCTURES SUPPORTED BY ONE PILLAR

Gradbeni vestnik - 7,8 - 1987, le. XXXVI, št. 7 / stran 167

Mgr. Milorad Đuričič

ZGORNJI USTROJ PROGE IN UPORABA BETONSKEGA PRAGA

LINE SUPERSTRUCTURE AND USE OF CONCRETE TIES

stran 56

Bogdan Melihar

ŽGP LJUBLJANA, Ljubljana

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.