Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991, le. XL, št. 3 / stran 85

Andrej Ločniškar, dipl. inž. geol., svetovalec za geologijo

ZEMELJSKI PLAZOVI KOT STALEN PROBLEM V CESTNI GRADNJI

LANDSLIDES AS A GREAT PROBLEM IN ROAD CONSTRUCTION

Gradbeni vestnik - junij 2018, le. LXVII, št. 6 / stran 120

viš. pred. dr. Jošt Sodnik, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

ZEMELJSKI PLAZOVI PRI OCENJEVANJU NEVARNOSTI ZARADI DELOVANJA DROBIRSKIH TOKOV

LANDSLIDES AT DEBRIS FLOW HAZARD ASSESSMENT

Gradbeni vestnik - 10 - 1980, le. XXIX, št. 10 / stran 202

prof. dr. Lujo Šuklje

ZEMELJSKI PRITISKI NA PODZEMNO STROJNICO MOSTE

EARTH PRESSURES ON THE UNDERGROUND POWER STATION MOSTE

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1975, le. XXIV, št. 9 / stran 240

dr. Anton Koščak, iur.

Zemljiške zadeve, vprašanja nepremičnin in stanovanj ter druge premoženjsko-pravne zadeve v zvezi z gradnjo objektov Kliničnega centra

Problems concerning grounds, real estates and lodgings, as well as other property legal matters regarding the construction of the Clinical Center buildings

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 6

Daniel Štirn, gradb. inž.

Žerjavi ob morju

The cranes on the coast

Gradbeni vestnik - 4 - 1968, le. XVII, št. 4 / stran 85

Nedeljko Perić, dipl. inž.

Žgani bazalt in bazaltna volna

Gradbeni vestnik - avgust 2011, le. LX, št. 8 / stran 206

viš. pred. dr. Ana Petkovšek, univ. dipl. inž. geol.
prof. dr. Janko Logar, univ. dipl. inž. grad.

ZGODOVINA IN POSLANSTVO SLOVENSKEGA GEOTEHNIŠKEGA DRUŠTVA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.