Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 5,6 - 1975, le. XXIV, št. 5 / stran 141

Samo Zupančič, dipl. oec.

Železnice v ljubljanski metropolitanski regiji

The railways in Ljubljana metropolitan region

Gradbeni vestnik - september 2010, le. LIX, št. 9 / stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Železniška in cestni most v Zidanem Mostu

Gradbeni vestnik - 12 - 2001, le. L, št. 12 / stran 275

Marko Brezigar, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Bogdan Zgonc, univ. dipl. inž. grad.

ŽELEZNIŠKA POVEZAVA MED SLOVENIJO IN MADŽARSKO - PROJEKT DVEH DRŽAV

RAILWAY LINK BETWEEN SLOVENIA AND HUNGARY - TWO COUNTRIES PROJECT

Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991, le. XL, št. 3 / stran 85

Andrej Ločniškar, dipl. inž. geol., svetovalec za geologijo

ZEMELJSKI PLAZOVI KOT STALEN PROBLEM V CESTNI GRADNJI

LANDSLIDES AS A GREAT PROBLEM IN ROAD CONSTRUCTION

Gradbeni vestnik - junij 2018, le. LXVII, št. 6 / stran 120

viš. pred. dr. Jošt Sodnik, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

ZEMELJSKI PLAZOVI PRI OCENJEVANJU NEVARNOSTI ZARADI DELOVANJA DROBIRSKIH TOKOV

LANDSLIDES AT DEBRIS FLOW HAZARD ASSESSMENT

Gradbeni vestnik - 10 - 1980, le. XXIX, št. 10 / stran 202

prof. dr. Lujo Šuklje

ZEMELJSKI PRITISKI NA PODZEMNO STROJNICO MOSTE

EARTH PRESSURES ON THE UNDERGROUND POWER STATION MOSTE

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1975, le. XXIV, št. 9 / stran 240

dr. Anton Koščak, iur.

Zemljiške zadeve, vprašanja nepremičnin in stanovanj ter druge premoženjsko-pravne zadeve v zvezi z gradnjo objektov Kliničnega centra

Problems concerning grounds, real estates and lodgings, as well as other property legal matters regarding the construction of the Clinical Center buildings

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.