Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 8,9 - 1969, le. XVIII, št. 8 / stran 217

Bogdan Urbančič, dipl. inž.

Zasnova in gradnja koprske luke

Gradbeni vestnik - 5,6 - 1980, le. XXIX, št. 5 / stran 96

Miran Marussig, dipl. ing.

ZASNOVA IN GRADNJA PREDORA KARAVANKE

THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE KARAVANKE TUNNEL

Gradbeni vestnik - 1 - 1967, le. XVI, št. 1 / stran 17

Bogdan Urbančič, dipl. inž.

Zasnova in izgradnja koprske luke

Gradbeni vestnik - 2 - 1966, le. XV, št. 2 / stran 33

Miloš Gnus, dipl. inž.

Zasnova in izgradnja koprske luke

Gradbeni vestnik - 4 - 1966, le. XV, št. 4 / stran 76

Miloš Gnus, dipl. inž.

Zasnova in izgradnja koprske luke (Konec)

Design and construction of the port of Koper

Gradbeni vestnik - 3 - 1966, le. XV, št. 3 / stran 59

Miloš Gnus, dipl. inž.

Zasnova in izgradnja koprske luke (nadaljevanje)

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1980, le. XXIX, št. 11 / stran 258

prof. dr. Štefan Faith, dipl. gr. inž.

ZAVAROVANJE GRADBENE JAME ZGRADBE SNG V MARIBORU

Gradbeni vestnik - 4,5 - 1969, le. XVIII, št. 4 / stran 133

Marija Lavrič, dipl. inž.

Zavarovanje gradbenih jam v mestih

Protection of the excavations in the towns

Gradbeni vestnik - 7 - 1978, le. XXVII, št. 7 / stran 138

Marjan Prezelj, dipl. ing.

Zavarovanje kvantitete in kvalitete voda v SR Sloveniji s posebnim ozirom na izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav

THE WATER QUANTITY AND QUALITY IN SR OF SLOVENIA WITH SPECIAL REGARD TO THE SYSTEM OF SEWAGE AND CLEARING INSTALLATIONS

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1995, le. XLIV, št. 9 / stran 231

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO - ZRMK

NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE - FOUNDED, STATUS AND SCOPE OF ITS WORK

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.