Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - maj 2011, le. LX, št. 5 / stran 152

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

ZAŠČITA KMETIJSKIH POVRŠIN IN PITNE PODTALNICE ZASLUŽI VEČJO POZORNOST

PROTECTION OF AGRICULTURE AREAS AND GROUND DRINKING WATER DESERVES MORE ATTENTION

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1984, le. XXXIII, št. 9 / stran 227

Peter Žargi, dipl. inž. arh.

ZAŠČITA OBJEKTOV PRED NAVLAŽENJEM

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1992, le. XLI, št. 1 / stran 45

Güther Bolz, dipl. inž.

ZAŠČITA VODA V SLOVENIJI

Gradbeni vestnik - januar 2015, le. LXIV, št. 1 / stran 27

Ana Brunčič, univ. dipl. nov., dipl. inž. grad. (UN)
doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

ZAŠČITNI ALI KROVNI

Gradbeni vestnik - 10 - 2000, le. XLIX, št. 10 / stran 224

izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

ZASIPAVANJE AKUMULACIJSKIH JEZER NA REKI SAVI

SEDIMENTATION OF RETENTION BASINS ON THE SAVA RIVER

Gradbeni vestnik - junij 2020, le. LXIX, št. 6 / stran 150

izr. prof. dr. Janko Logar, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

ZASLUŽNI PROF. DR. BOJAN MAJES, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD. – 70 LET

Gradbeni vestnik - marec 2012, le. LXI, št. 3 / stran 50

akad. prof. dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž. grad.

ZASLUŽNI PROFESOR DR. JANEZ DUHOVNIK - 70 LET

Gradbeni vestnik - 11 - 2003, le. LII, št. 11 / stran 266

Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

ZASNOVA AVTOCESTNEGA MOSTU ČEZ MURO

CONCEPTUAL DESIGN OF HIGHWAY BRIDGE OVER MURA RIVER

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.