Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 4 - 1968, le. XVII, št. 4 / stran 85

Nedeljko Perić, dipl. inž.

Žgani bazalt in bazaltna volna

Gradbeni vestnik - avgust 2011, le. LX, št. 8 / stran 206

viš. pred. dr. Ana Petkovšek, univ. dipl. inž. geol.
prof. dr. Janko Logar, univ. dipl. inž. grad.

ZGODOVINA IN POSLANSTVO SLOVENSKEGA GEOTEHNIŠKEGA DRUŠTVA

Gradbeni vestnik - marec 2020, le. LXIX, št. 3 / stran 82

doc. dr. Lara Slivnik, univ. dipl. inž. arh.

ZGODOVINSKI PREGLED STREŠNIH KONSTRUKCIJ, PODPRTIH Z ENIM STEBROM

HISTORICAL OVERVIEW OF ROOF STRUCTURES SUPPORTED BY ONE PILLAR

Gradbeni vestnik - 7,8 - 1987, le. XXXVI, št. 7 / stran 167

Mgr. Milorad Đuričič

ZGORNJI USTROJ PROGE IN UPORABA BETONSKEGA PRAGA

LINE SUPERSTRUCTURE AND USE OF CONCRETE TIES

stran 56

Bogdan Melihar

ŽGP LJUBLJANA, Ljubljana

Gradbeni vestnik - 8 - 2006, le. LV, št. 8 / stran 199

prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.
dr. Vlatko Bosiljkov, univ. dipl. inž. grad.
mag. Polona Weiss, univ. dipl. inž. grad.

ZIDANE KONSTRUKCIJE IN RAZISKAVE ZA UVAJANJE EVROKODOV

MASONRY STRUCTURES AND RESEARCH FOR IMPLEMENTATION OF EUROCODES

Gradbeni vestnik - 4-6 - 1995, le. XLIV, št. 4 / stran 99

dr. Miha Tomaževič, dipl. inž. gradb., redni profesor

ZIDANE STAVBE IN EUROCODE 8

MASONRY BUILDINGS AND EUROCODE 8

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1982, le. XXXI, št. 1 / stran 12

Miha Tomaževič, dipl. gradb. inž.

ZIDANE ZGRADBE V NOVEM PRAVILNIKU O TEHNIČNIH NORMATIVIH ZA GRAJENJE OBJEKTOV VISOKE GRADNJE V SEIZMIČNIH PODROČJIH

BUILT STRUCTURES IN THE NEW REGULATIONS FOR CONSTRUCTION OF BUILDINGS IN SEISMIC ZONES

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.