Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - september 2013, le. LXII, št. 9 / stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Zapornica na Ljubljanici med Šempetrskim in Fabianijevim mostom v Ljubljani

Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991, le. XL, št. 3 / stran 92

Lado Kavčič, gr. inž., sodelavec za cementni beton

ZAŠČITA CEMENTNOBETONSKIH PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

PROTECTION OF CEMENT-CONCRETE BRIDGE SUPERSTRUCTURES

Gradbeni vestnik - 4,5 - 1997, le. XLVI, št. 4 / stran 93

Janez Kovačič, dipl. inž. arh., Vodja obravnavanega projekta

ZAŠČITA GRADBENE JAME, IZDELAVA PILOTOV IN TEMELJNE PLOŠČE ZA POSLOVNI OBJEKT OB LANGUSOVI ULICI

Excavation protection, piles and plate construction, for building in Langus Street

Gradbeni vestnik - 1 - 1970, le. XIX, št. 1 / stran 8

Neža Exel, dipl. inž.

Zaščita jekel za napenjanje pred korozijo v betonu

ANTICORROSION PROTECTION OF STRESSED STEEL CABLES IN CONCRETE

Gradbeni vestnik - 45,46 - 1956,1957, le. VIII, št. 45 / stran 81

Slavoje Ogrizek, ing.

ZAŠČITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ PROTI KOROZIJI - NEKAJ PRIMEROV Z OBJEKTOV

Protection of Metal Structures Against Corrosion

Gradbeni vestnik - maj 2011, le. LX, št. 5 / stran 152

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

ZAŠČITA KMETIJSKIH POVRŠIN IN PITNE PODTALNICE ZASLUŽI VEČJO POZORNOST

PROTECTION OF AGRICULTURE AREAS AND GROUND DRINKING WATER DESERVES MORE ATTENTION

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1984, le. XXXIII, št. 9 / stran 227

Peter Žargi, dipl. inž. arh.

ZAŠČITA OBJEKTOV PRED NAVLAŽENJEM

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.