Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1991, le. XL, št. 1 / stran 6

Zlatko Gabrijelčič, dipl. inž. gradb.

ZADRŽEVALNIK PIKOLUD V NOVI GORICI ELEMENT OBRAMBE PRED POPLAVAMI MESTA OB DRŽAVNI MEJI

THE STORAGE RESERVOIR PIKOLUD IN NOVA GORICA AN ELEMENT OF PROTECTION FROM FLOODS IN THE TOWN NEAR THE STATE FRONTIER

Gradbeni vestnik - 1-3 - 1988, le. XXXVII, št. 1 / stran 17

Viktor Pirc, dipl. inž. gradb.
Mitja Starec, dipl. inž. gradb.

ZADRŽEVANJE VODA V POVODJU GRADAŠČICE

WATER RETENTION IN THE GRADAŠClCA CATCHMENT AREA

Gradbeni vestnik - 4,5 - 1983, le. XXXII, št. 4 / stran 71

Prof. Sergej Bubnov, dipl. ing. gradb.

ZAGATE GRADBENIŠTVA

Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997, le. XLVI, št. 6 / stran 215

Janez Bizjak, ing.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI VARJENJA V SCT STROJEGRADNJI

Assurance of Welding Quality at SCT Strojegradnja

Gradbeni vestnik - 12 - 1982, le. XXXI, št. 12 / stran 251

Branko Rosina, v. g. t.

ZAGOTOVITEV KAKOVOSTNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Gradbeni vestnik - 5,6 - 1989, le. XXXVIII, št. 5 / stran 122

M. Sc. Darja Slokan-Dušić, dipl. inž. arh.

ZAGOTOVITEV KVALITETE (QA)

QUALITY ASSURANCE (QA)

Gradbeni vestnik - 3 - 1983, le. XXXII, št. 3 / stran 57

Tomo Gečev, dipl. inž. gr.
Jakob Šušteršič, dipl. inž. gr.

ZAHTEVE PRI IZVAJANJU BETONSKIH DEL DO SEDAJ IN V BODOČE

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.