Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilki (up)datumu

Članki:

stran 121

Janko Kovačec, inž.

Hidroelektrarna SD 1 na Dravi

Hydroelectric power plant SD 1 on the Drava river

Gradbeni vestnik - januar 2010, le. LIX, št. 1 / stran 6

doc. dr. Roman Kunič, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Aleš Krainer, univ. dipl. inž. arh

Ekonomična debelina toplotnoizolacijskih slojev v ravnih strehah

Economical thickness of thermal insulation layers in flat roofs

Gradbeni vestnik - januar 2010, le. LIX, št. 1 / stran 13

mag. Marta Malus, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Viktor Grilc, univ. dipl. inž. kem.

Primerjalna analiza in predlog obdelave preostalih mešanih komunalnih odpadkov na primeru ljubljanske regije

The comparative analysis and residual mixed municipal waste treatment proposition in regard to the Ljubljana region case

Gradbeni vestnik - januar 2009, le. LVIII, št. 1 / stran 3

Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.
Matej Jarm, univ. dipl. inž. grad.

Izgradnja pilotne stene PZ-1 in PS-1 na cesti G1-5 Celje-Sevnica-Krško

Construction of pile walls PZ-1 and PS-1 on the road G1-5 Celje-Sevnica-Krško

Gradbeni vestnik - januar 2009, le. LVIII, št. 1 / stran 8

mag. Marko Gspan, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Mitja Brilly, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Viktor Grilc, univ. dipl. inž. kem.

Orodja za ocenjevanje učinkovitosti upravljanja s komunalno infrastrukturo (Program COST Action C18, 2004–2008)

Tools for performance assessment of urban infrastructure services( COST Action C18, 2004–2008)

Gradbeni vestnik - januar 2009, le. LVIII, št. 1 / stran 16

mag. Andrej Ivanič, univ. dipl. inž. grad.
Samo Lubej, univ. dipl. inž. grad.

IZBOLJŠANJE STIKA MED CEMENTNO MALTO IN KONTINUIRANIMI OGLJIKOVIMI VLAKNI

Bond improvement in cementitious mortars reinforced with continuous carbon filaments

Gradbeni vestnik - januar 2009, le. LVIII, št. 1 / stran 23

dr. Tomaž Rojc, univ. dipl. inž. grad.

PRIPOMBE K ČLANKU BOČNA ZVRNITEV LESENEGA KROŽNEGA LOKA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.