Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilkidatumu (dn)

Članki:

Gradbeni vestnik - november 2020, le. LXIX, št. 11 / stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik - november 2020, le. LXIX, št. 11 / stran naslovnica

dr. Peter Kante, univ. dipl. inž. grad.

»tromostovje na Soči«

Gradbeni vestnik - oktober 2020, le. LXIX, št. 10 / stran 254

prof. dr. Tatjana Isaković, univ. dipl. inž. grad.
Antonio Janevski, mag. grad.
doc. dr. Matija Gams, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Matej Fischinger, univ. dipl. inž. grad.

EKSPERIMENTALNE RAZISKAVE INTERAKCIJE MED ARMIRANOBETONSKIMI PLOŠČAMI IN STENAMI NA POTRESNI MIZI

SHAKE TABLE EXPERIMENT OF RC SLAB-TO-WALL PIERS INTERACTION

Gradbeni vestnik - oktober 2020, le. LXIX, št. 10 / stran 265

doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad.

PROBLEMATIKA OSKRBE S PITNO VODO V SLOVENSKI ISTRI

PROBLEM OF DRINKING WATER SUPPLY IN COASTAL REGION OF SLOVENIA

Gradbeni vestnik - oktober 2020, le. LXIX, št. 10 / stran 283

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Gradbeni vestnik - oktober 2020, le. LXIX, št. 10 / stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik - oktober 2020, le. LXIX, št. 10 / stran naslovnica

prof. dr. Tatjana Isaković, univ. dipl. inž. grad.

Tri-etažni preizkušanec na potresni mizi na inštitutu IZIIS v Skopju

Gradbeni vestnik - september 2020, le. LXIX, št. 9 / stran 226

Urban Kralj, mag. inž. grad.
izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Drago Saje, univ. dipl. inž. grad.

EKSPERIMENTALNA IN NUMERIČNA ANALIZA NASTANKA IN ŠIRJENJA RAZPOK PRI NATEZNO OBREMENJENEM ARMIRANOBETONSKEM ELEMENTU Z RAZLIČNO RAZPOREDITVIJO VZDOLŽNE ARMATURE

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF CRACK FORMATION AND PROPAGATION ALONG TENSILE LOADED REINFORCED CONCRETE ELEMENTS WITH DIFFERENT ARRANGEMENT OF LONGITUDINAL REINFORCEMENT

Gradbeni vestnik - september 2020, le. LXIX, št. 9 / stran 244

Luka Bizjak, univ. dipl. inž. grad.

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, GRADNJA OBJEKTA BB2

NUCLEAR POWER PLANT KRŠKO, CONSTRUCTION OF BB2 BUILDING

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.