Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilkidatumu (dn)

Članki:

Gradbeni vestnik - marec 2020, le. LXIX, št. 3 / stran 63

dr. Meta Kržan, univ. dipl. inž. grad.
dr. Tomaž Pazlar, univ. dipl. inž. grad.
Ivan Grašič, univ. dipl. inž. les.
dr. Boštjan Ber, univ. dipl. inž. grad.

PREISKAVE LESENIH OKVIRNIH STENSKIH PANELOV S CEMENTNOIVERNIMI OBLOŽNIMI PLOŠČAMI

EXPERIMENTAL STUDY OF THE BEHAVIOUR OF LIGHT-FRAME TIMBER WALL PANELS WITH CEMENT-PARTICLE-BOARD SHEATHING

Gradbeni vestnik - marec 2020, le. LXIX, št. 3 / stran 73

Kristina Klemen, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž
Petra Pergar, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
dr. Bernarda Bevc Šekoranja, univ. dipl. inž. arh.
mag. Katarina Konda, univ. dipl. inž. arh.

PROBLEMATIKA NAČRTOVANJA SONARAVNIH UKREPOV ZA CELOVITO UPRAVLJANJE PADAVINSKIH VODA NA URBANIH OBMOČJIH

THE ISSUES OF PLANNING NATUREBASED SOLUTIONS FOR INTEGRATED STORMWATER MANAGEMENT IN URBAN AREAS

Gradbeni vestnik - marec 2020, le. LXIX, št. 3 / stran 82

doc. dr. Lara Slivnik, univ. dipl. inž. arh.

ZGODOVINSKI PREGLED STREŠNIH KONSTRUKCIJ, PODPRTIH Z ENIM STEBROM

HISTORICAL OVERVIEW OF ROOF STRUCTURES SUPPORTED BY ONE PILLAR

Gradbeni vestnik - marec 2020, le. LXIX, št. 3 / stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Gradbeni vestnik - marec 2020, le. LXIX, št. 3 / stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik - marec 2020, le. LXIX, št. 3 / stran naslovnica

Simon Koležnik

Nadgradnja železniške postaje Maribor

Gradbeni vestnik - februar 2020, le. LXIX, št. 2 / stran 32

Mateja Držečnik, univ. dipl. inž. grad.
red. prof. dr. Miroslav Premrov, univ. dipl. inž. grad.
red. prof. dr. Andrej Štrukelj, univ. dipl. inž. grad.

LASTNOSTI IN KLASIFIKACIJA ADHEZIVOV TER NJIHOVA UPORABA PRI LESU IN STEKLU

PROPERTIES AND CLASSIFICATION OF ADHESIVES AND THEIR USE FOR WOOD AND GLASS

Gradbeni vestnik - februar 2020, le. LXIX, št. 2 / stran 41

Jure Tomažič, dipl. inž. grad.
Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.
Ervin Struna, univ. dipl. inž. grad.

IZVEDBA VODONEPREPUSTNE AB-KONSTRUKCIJE KLETI STANOVANJSKE STOLPNICE PECA

CONSTRUCTION OF WATERPROOF RC STRUCTURE IN THE BASEMENT OF THE RESIDENTAL SKYSCRAPER PECA

Gradbeni vestnik - februar 2020, le. LXIX, št. 2 / stran 48

dr. Bojan Čas, univ. dipl. inž. grad
dr. Jurij Šporin, univ. dipl. inž. rud. in geoteh.

GRADNJA PODZEMNIH POVEZAV MED NOVIM PODZEMNIM OBJEKTOM IN KLETNIMI PROSTORI STARE GROFIJE V CELJU – ZAŠČITA IZKOPOV IN IZVEDBA GRADNJE

CONSTRUCTION OF CONNECTION CORRIDORS BETWEEN A NEW UNDERGROUND OBJECT AND THE CELLAR OF STARA GROFIJA IN CELJE - DETERMINATION OF EXCAVATION PROTECTION MEASURES AND CONSTRUCTION OF CORRIDORS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.