Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilkidatumu (dn)

Članki:

Gradbeni vestnik - december 2020, le. LXIX, št. 12 / stran 329

doc. dr. Tomaž Žula, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Stojan Kravanja, univ. dipl. inž. grad.

PARAMETRIČNO MINLP OPTIMIRANJE SOVPREŽNEGA STROPNEGA SISTEMA Z I-NOSILCI

PARAMETRIC MINLP OPTIMIZATION OF A COMPOSITE I BEAM FLOOR SYSTEM

Gradbeni vestnik - december 2020, le. LXIX, št. 12 / stran 343

Miša Hrovat

5. KONFERENCA TRAJNOSTNE GRADNJE

Gradbeni vestnik - december 2020, le. LXIX, št. 12 / stran 347

Eva Okorn

Vsebina letnika 69/2020

Gradbeni vestnik - december 2020, le. LXIX, št. 12 / stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Gradbeni vestnik - december 2020, le. LXIX, št. 12 / stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik - november 2020, le. LXIX, št. 11 / stran 286

asist. dr. Bojan Čas, univ. dipl. inž. grad.

STRIŽNE NAPETOSTI V ELASTIČNIH DVOSLOJNIH LESENIH NOSILCIH Z UPOŠTEVANJEM ZDRSA MED SLOJEMA

SHEAR STRESSES IN ELASTIC TIMBER COMPOSITE TWO-LAYER BEAMS WITH INTERLAYER SLIPS

Gradbeni vestnik - november 2020, le. LXIX, št. 11 / stran 296

asist. dr. Anita Ogrin, univ. dipl. inž. grad.

KOMPOZITNE KONSTRUKCIJE IZ LESA IN BETONA V POŽARU: PREGLED LITERATURE S PRIMERJAVO POENOSTAVLJENIH METOD

TIMBER-CONCRETE COMPOSITE STRUCTURES IN FIRE: A LITERATURE REVIEW WITH COMPARISON OF SIMPLIFIED METHODS

Gradbeni vestnik - november 2020, le. LXIX, št. 11 / stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.