Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilkidatumu (dn)

Članki:

Gradbeni vestnik - september 2019, le. LXVIII, št. 9 / stran 202

doc. dr. Mitja Košir, univ. dipl. inž. arh.

IZR. PROF. DR. ROMAN KUNIČ, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD. (1961–2019)

Gradbeni vestnik - september 2019, le. LXVIII, št. 9 / stran 204

doc. dr. Janja Kramer Stajnko, univ. dipl. inž. grad.
Franci Petek, dipl. var. inž.

VLOGA SIL ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI PRI OBVLADOVANJU POPLAVNE OGROŽENOSTI

THE ROLE OF PROTECTION, RESCUE AND RELIEF FORCES IN FLOOD RISK MANAGEMENT

Gradbeni vestnik - september 2019, le. LXVIII, št. 9 / stran 213

Klemen Pahulje, dipl. inž. grad. (UN)

STANJE TRGA NEPREMIČNIN V SLOVENIJI: VZDRŽEVANJE VEČSTANOVANJSKIH STAVB IN IZZIVI OPRAVLJANJA UPRAVNIŠKIH STORITEV

SLOVENIAN REAL ESTATE MARKET: MAINTENANCE OF MULTI-DWELLING BUILDINGS AND MANAGEMENT CHALLENGES

Gradbeni vestnik - september 2019, le. LXVIII, št. 9 / stran 226

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

ZAKAJ JE BLEJSKO JEZERO ŠE VEDNO EVTROFIČNO?

WHY THE LAKE OF BLED IS STILL IN EUTROPHIC STATE?

Gradbeni vestnik - september 2019, le. LXVIII, št. 9 / stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Gradbeni vestnik - september 2019, le. LXVIII, št. 9 / stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik- avgust 2019, le. LXVIII, št. 8 / stran 174

dr. Mojca Jarc Simonič, univ. dipl. inž. grad.
dr. Samo Gostič, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Roko Žarnić, univ. dipl. inž. grad.

PREISKAVE STIKA MED OPEKO IN POLIMERI, ARMIRANIMI Z VLAKNI

RESEARCH OF BRICK AND FIBRE REINFORCED POLYMER JOINT

Gradbeni vestnik- avgust 2019, le. LXVIII, št. 8 / stran 186

doc. dr. Željko Vukelić, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol.
dr. Jurij Šporin, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol.
Blaž Janc, mag. inž. geotehnol.

DIMENZIONIRANJE GEOSONDE (IN TOPLOTNI VPLIVNI RADIJ) ZA POSTAVITEV TOPLOTNEGA OGREVALNEGA SISTEMA S TOPLOTNO ČRPALKO – PRIMER IZ ŠKOFJE LOKE

DESIGN OF BOREHOLE HEAT EXCHANGER (AND THERMAL IMPACT RADIUS) FOR THE APPLICATION OF HEATING SYSTEM WITH HEAT PUMP – CASE STUDY FROM ŠKOFJA LOKA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.