Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilkidatumu (dn)

Članki:

Gradbeni vestnik - julij 2020, le. LXIX, št. 7 / stran 178

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

POD ČRTO

Gradbeni vestnik - julij 2020, le. LXIX, št. 7 / stran 179

asist. dr. Sara Piculin, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Primož Može, univ. dipl. inž. grad.

TLAČNO OBREMENJENI UKRIVLJENI JEKLENI PANELI V NOSILCIH MOSTOV

CURVED STEEL PANELS IN BRIDGE GIRDERS LOADED IN COMPRESSION

Gradbeni vestnik - julij 2020, le. LXIX, št. 7 / stran 194

Janez Brežnik, univ. dipl. inž. arh.
Petar Kochovski, mag. inž. rač. in inf.
izr. prof. dr. Vlado Stankovski, univ. dipl. inž. rač. in inf.

UPORABA PLATFORME RAČUNALNIŠTVA V MEGLI PRI RAZVOJU APLIKACIJ ZA PAMETNO IN VARNO GRADNJO

THE USE OF A FOG COMPUTING PLATFORM FOR THE DEVELOPMENT OF APPLICATIONS FOR SMART AND SAFE CONSTRUCTION

Gradbeni vestnik - julij 2020, le. LXIX, št. 7 / stran 201

Miša Hrovat

SPLETNI SEMINAR GBC SLOVENIJA

Gradbeni vestnik - julij 2020, le. LXIX, št. 7 / stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Gradbeni vestnik - julij 2020, le. LXIX, št. 7 / stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik - julij 2020, le. LXIX, št. 7 / stran naslovnica

Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.

Gradbišče podzemne parkirne hiše v Kopru

Gradbeni vestnik - junij 2020, le. LXIX, št. 6 / stran 150

izr. prof. dr. Janko Logar, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

ZASLUŽNI PROF. DR. BOJAN MAJES, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD. – 70 LET

Gradbeni vestnik - junij 2020, le. LXIX, št. 6 / stran 152

Urška Dolinar, mag. inž. grad.
izr. prof. dr. Tomaž Hozjan, univ. dipl. inž. grad.
doc, dr. Gregor Trtnik, univ. dipl. inž. grad.

OCENA MEHANSKIH LASTNOSTI BETONA PO IZPOSTAVLJENOSTI POVIŠANIM TEMPERATURAM Z UPORABO RAZLIČNIH REGRESIJSKIH MODELOV

ESTIMATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE AFTER EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES USING DIFFERENT REGRESSION MODELS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.