Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilkidatumu (dn)

Članki:

Gradbeni vestnik- avgust 2019, le. LXVIII, št. 8 / stran 174

dr. Mojca Jarc Simonič, univ. dipl. inž. grad.
dr. Samo Gostič, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Roko Žarnić, univ. dipl. inž. grad.

PREISKAVE STIKA MED OPEKO IN POLIMERI, ARMIRANIMI Z VLAKNI

RESEARCH OF BRICK AND FIBRE REINFORCED POLYMER JOINT

Gradbeni vestnik- avgust 2019, le. LXVIII, št. 8 / stran 186

doc. dr. Željko Vukelić, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol.
dr. Jurij Šporin, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol.
Blaž Janc, mag. inž. geotehnol.

DIMENZIONIRANJE GEOSONDE (IN TOPLOTNI VPLIVNI RADIJ) ZA POSTAVITEV TOPLOTNEGA OGREVALNEGA SISTEMA S TOPLOTNO ČRPALKO – PRIMER IZ ŠKOFJE LOKE

DESIGN OF BOREHOLE HEAT EXCHANGER (AND THERMAL IMPACT RADIUS) FOR THE APPLICATION OF HEATING SYSTEM WITH HEAT PUMP – CASE STUDY FROM ŠKOFJA LOKA

Gradbeni vestnik- avgust 2019, le. LXVIII, št. 8 / stran 195

dr. Lidija Kegljevič Zagorc, inž. grad., mag. ekon. in posl. ved

TRAJNOSTNI RAZVOJ IN SPREMEMBE V GRADBENIŠTVU

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CHANGES IN THE CONSTRUCTION

Gradbeni vestnik- avgust 2019, le. LXVIII, št. 8 / stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Gradbeni vestnik- avgust 2019, le. LXVIII, št. 8 / stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik - julij 2019, le. LXVIII, št. 7 / stran 154

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

GORAZD HUMAR, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD. – 70 LET

Gradbeni vestnik - julij 2019, le. LXVIII, št. 7 / stran 155

doc. dr. Alojzij Juvanc, univ. dipl. inž. grad.

LJUBLJANSKE OBVOZNE AVTOCESTE NE ZMOREJO VEČ – NAČRTOVANJE IN PERSPEKTIVE

LJUBLJANA RING-MOTORWAYS REACHED THEIR CAPACITY LIMIT – PLANNING AND PERSPECTIVES

Gradbeni vestnik - julij 2019, le. LXVIII, št. 7 / stran 163

prof. dr. Mitja Brilly, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Biswa Bhattacharya
prof. dr. Dimitri Solomatine
prof. dr. Andreja Jonoski
prof. dr. Ioana Popescu
Christian Bernhofer
Judith Lorenz
Allen Bateman
Nilay Dogulu

SKUPNI MAGISTRSKI ŠTUDIJ ERASMUS MUNDUS ZA OBVLADOVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI (FLOODRISK)

ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER PROGRAMME ON FLOOD RISK MANAGEMENT (FLOODRISK)

Gradbeni vestnik - julij 2019, le. LXVIII, št. 7 / stran 168

Boris Stergar, univ. dipl. inž. grad.

TRAJNOSTNI INFRASTRUKTURNI RAZVOJ PODRAVJA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.