Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilkidatumu (dn)

Članki:

Gradbeni vestnik - marec 2021, le. LXX, št. 3 / stran 42

mag. Mojca Ravnikar Turk, univ. dipl. inž. grad.
dr. Lidija Ržek, univ. dipl. inž. grad.
dr. Marjan Tušar, univ. dipl. inž. kem.

KARAKTERIZACIJA S POLIMERI MODIFICIRANIH BITUMNOV Z REOLOŠKIMI PREISKAVAMI

CHARACTERIZATION OF POLYMER-MODIFIED BITUMENS WITH RHEOLOGICAL TESTS

Gradbeni vestnik - marec 2021, le. LXX, št. 3 / stran 51

doc. dr. Darko Drev, univ. dipl. inž. kem. inž.
doc. dr. Mario Krzyk, univ. dipl. inž. grad.

RAZISKAVA POMANKLJIVOSTI ZAKONA O VARSTVU OKOLJA IN NJEGOVIH PODZAKONSKIH AKTOV Z VIDIKA NAČRTOVANJA IN GRADNJE OBJEKTOV

INVESTIGATION OF THE DEFICIENCIES OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT AND ITS REGULATIONS IN TERMS OF BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION

Gradbeni vestnik - marec 2021, le. LXX, št. 3 / stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Gradbeni vestnik - marec 2021, le. LXX, št. 3 / stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik - marec 2021, le. LXX, št. 3 / stran naslovnica

doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

Narivanje nadvoza Ranca na železniški progi Maribor-Šentilj

Gradbeni vestnik - februar 2021, le. LXX, št. 2 / stran 22

Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad.

POZABLJENI MOST ČEZ IDRIJCO PRI MOSTU NA SOČI

THE FORGOTEN BRIDGE OVER THE IDRIJCA RIVER NEAR MOST NA SOČI

Gradbeni vestnik - februar 2021, le. LXX, št. 2 / stran 31

izr. prof. dr. Janja Kramer Stajnko, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

PROJEKTIRANJE GRADBENIH OBJEKTOV NA POŽARNO VARNOST Z VIDIKA VELJAVNE ZAKONODAJE

FIRE SAFETY DESIGN OF BUILDINGS IN VIEW OF LEGISLATION IN FORCE

Gradbeni vestnik - februar 2021, le. LXX, št. 2 / stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.