Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1994

Avtorji

doc. dr. Marijan Žura, dipl. ing.

INTEGRALNI INFORMACIJSKI SISTEM CESTNEGA GOSPODARSTVA

POVZETE K - -.......- ..^
Upravljanje in gospodarjenje s cestami je sestav niza kompleksnih procesov, ki jih izvajajo različni subjekti cestnega gospodarstva. Hitro in kvalitetno izvajanje teh procesov je možno samo na osnovi ažurnih in točnih podatkov, ki jih lahko zagotovimo le z integralnim informacijskim sistemom. V prispevku je opisana vsebina idejnega projekta integralnega informacijskega sistema cestnega gospodarstva, ki ga je izdelala Republiška uprava za ceste. Podani so cilji prenove in pregled analize stanja, zasnove novega sistema ter ocena stroškov in koristi.

POVZETEK

Upravljanje in gospodarjenje s cestami je sestav niza kompleksnih procesov, ki jih izvajajo različni subjekti cestnega gospodarstva. Hitro in kvalitetno izvajanje teh procesov je možno samo na osnovi ažurnih in točnih podatkov, ki jih lahko zagotovimo le z integralnim informacijskim sistemom. V prispevku je opisana vsebina idejnega projekta integralnega informacijskega sistema cestnega gospodarstva, ki ga je izdelala Republiška uprava za ceste. Podani so cilji prenove in pregled analize stanja, zasnove novega sistema ter ocena stroškov in koristi.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

INTEGRATED INFORMATION SYSTEM FOR HIGHWAY MANAGEMENT

POVZETE K - -.......- ..^
Upravljanje in gospodarjenje s cestami je sestav niza kompleksnih procesov, ki jih izvajajo različni subjekti cestnega gospodarstva. Hitro in kvalitetno izvajanje teh procesov je možno samo na osnovi ažurnih in točnih podatkov, ki jih lahko zagotovimo le z integralnim informacijskim sistemom. V prispevku je opisana vsebina idejnega projekta integralnega informacijskega sistema cestnega gospodarstva, ki ga je izdelala Republiška uprava za ceste. Podani so cilji prenove in pregled analize stanja, zasnove novega sistema ter ocena stroškov in koristi.

SUMMARY

Management of highway planning, construction and maintenance is a set of very complex processes, carried out by different organisations. The quality and timeliness is possible only on the bases of update and accurate information served by integrated information system. In this paper I present the results of information system study carried out by Slovenian Road Administration. The goals are followed by overview of system analysis, preliminary design and cost-benefit estimate.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si