Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 5-7 - 1998

Avtorji

izr. prof. dr. Albin Rakar

INSTRUMENTI ZEMLJIŠKE POLITIKE V POGOJIH TRŽNEGA GOSPODARSTVA IN ENAKOPRAVNOSTI LASTNIN

UDK: 332.02:338.242

POVZETEK
V članku so ocenjena potrebna zemljišča za realizacijo nacionalnega stanovanjskega programa ter stroški njihove pridobitve in komunalne opreme. V nadaljevanju pa so prikazani in analizirani nedirektivni instrumenti zemljiške politike, ki so s tem v zvezi na voljo lokalnim skupnostim: izvajanje predkupne pravice, oblikovanje zaloge stavbnih zemljišč, komasacija ter možnosti za vključevanje zasebnega kapitala v nakup in opremo stavbnih zemljišč.

POVZETEK

V članku so ocenjena potrebna zemljišča za realizacijo nacionalnega stanovanjskega programa ter stroški njihove pridobitve in komunalne opreme. V nadaljevanju pa so prikazani in analizirani nedirektivni instrumenti zemljiške politike, ki so s tem v zvezi na voljo lokalnim skupnostim: izvajanje predkupne pravice, oblikovanje zaloge stavbnih zemljišč, komasacija ter možnosti za vključevanje zasebnega kapitala v nakup in opremo stavbnih zemljišč.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE LAND POLICY INSTRUMENTS IN CONDITIONS OF MARKET ECONOMY AND IN PLURALISM OF PROPERTIES

POVZETEK
V članku so ocenjena potrebna zemljišča za realizacijo nacionalnega stanovanjskega programa ter stroški njihove pridobitve in komunalne opreme. V nadaljevanju pa so prikazani in analizirani nedirektivni instrumenti zemljiške politike, ki so s tem v zvezi na voljo lokalnim skupnostim: izvajanje predkupne pravice, oblikovanje zaloge stavbnih zemljišč, komasacija ter možnosti za vključevanje zasebnega kapitala v nakup in opremo stavbnih zemljišč.

SUMMARY

In the article the land required for the national building programme realisation and the cost of urban land development are estimated. The non-directive land policy instruments, at disposal of individual municipalities, are demonstrated and analysed: the pre-emptive right, the creation of building land stock, the commassation of building land and the possibilities of private capital incorporation into land development.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si