Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978

Avtorji

Boris Majaron, dipl. inž. gradb.

Industrializacija stanovanjske gradnje z elementi za vgraditev

UDK: 69.057.1

Pri industrializaciji stanovanjske gradnje se soočamo z zahtevo uporabnikov po individualizaciji in vplivu na oblikovanje lastnega stanovanja. Rešitev je v ločitvi individualne in družbene sfere ter v organizaciji dveh proizvodnih krogov: v gradnjo konstrukcije v proizvodnjo elementov. Razviti je treba industrijsko proizvodnjo med seboj komponibilnih elementov za vgraditev kot so predelne stene, vgrajene omare, podi in montažne instalacije. S prostim izborom teh elementov lahko kupec-uporabnik oblikuje svoj življenjski prostor in ga prilagaja spreminjajočim se potrebam.

Pri industrializaciji stanovanjske gradnje se soočamo z zahtevo uporabnikov po individualizaciji in vplivu na oblikovanje lastnega stanovanja. Rešitev je v ločitvi individualne in družbene sfere ter v organizaciji dveh proizvodnih krogov: v gradnjo konstrukcije v proizvodnjo elementov. Razviti je treba industrijsko proizvodnjo med seboj komponibilnih elementov za vgraditev kot so predelne stene, vgrajene omare, podi in montažne instalacije. S prostim izborom teh elementov lahko kupec-uporabnik oblikuje svoj življenjski prostor in ga prilagaja spreminjajočim se potrebam.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

INDUSTRIALIZATION OF DWELLING BUILDINGS ON THE BASE OF BUILDING UNITS

 

Pri industrializaciji stanovanjske gradnje se soočamo z zahtevo uporabnikov po individualizaciji in vplivu na oblikovanje lastnega stanovanja. Rešitev je v ločitvi individualne in družbene sfere ter v organizaciji dveh proizvodnih krogov: v gradnjo konstrukcije v proizvodnjo elementov. Razviti je treba industrijsko proizvodnjo med seboj komponibilnih elementov za vgraditev kot so predelne stene, vgrajene omare, podi in montažne instalacije. S prostim izborom teh elementov lahko kupec-uporabnik oblikuje svoj življenjski prostor in ga prilagaja spreminjajočim se potrebam.

 

In the field of dvelling building industrialization there are important the requires and demands for individual ambient and for building the proper living spaces. It is necessary to solving the individual and social spheres as well as the organization of two production processes: building of structures and production of building units. It is important to develope the industrial production of compound building elements for instance the partition walls, the mounted wardrobes, floors and installation knots. On the base of free choising of these elements and units the costumer forms its living space and adaptes it to various require.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si