Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1980

Avtorji

Boris Stergar, dipl. gr. inž.

HITRA CESTA SKOZI MARIBOR

UDK: 625.712.1

Članek opisuje program izgradnje hitre ceste skozi Maribor in najznačilnejše probleme, ki spremljajo projektante pri projektiranju. Opisana je etapnost izgradnje z obsegom posameznih etap, upravičenost izgradnje glede na podatke o prometu in nekateri tehnični podatki o sami trasi.
Ob koncu opisuje avtor najznačilnejše objekte na trasi, reševanje problema križanj in prečkanj komunalnih in energetskih vodov ter način reševanja ekološkega problema.

Članek opisuje program izgradnje hitre ceste skozi Maribor in najznačilnejše probleme, ki spremljajo projektante pri projektiranju. Opisana je etapnost izgradnje z obsegom posameznih etap, upravičenost izgradnje glede na podatke o prometu in nekateri tehnični podatki o sami trasi.

Ob koncu opisuje avtor najznačilnejše objekte na trasi, reševanje problema križanj in prečkanj komunalnih in energetskih vodov ter način reševanja ekološkega problema.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si