Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1987

Avtorji

Franc Zupan, dipl. ing. gr., IB

HIDROELEKTRARNA MAVČIČE JE ZGRAJENA

UDK: 627.8.09

Povzetek
Podana je vloga hidroelektrarne Mavčiče v elektroenergetskem sistemu Slovenije in njen pomen za nižje ležečo verigo savskih elektrarn.
Opisani so glavni vplivi akumulacijskega bazena na okolje ter ukrepi za preprečevanje oziroma omiljenje negativnih vplivov.

Povzetek

Podana je vloga hidroelektrarne Mavčiče v elektroenergetskem sistemu Slovenije in njen pomen za nižje ležečo verigo savskih elektrarn.

Opisani so glavni vplivi akumulacijskega bazena na okolje ter ukrepi za preprečevanje oziroma omiljenje negativnih vplivov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

HIDROELEKTRARNA MAVČIČE JE ZGRAJENA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si