Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - december 2014

Avtorji

Jernej Mazij, univ. dipl. inž, grad.
dr. Anton Bergant, univ. dipl. inž. str.

HIDRAVLIČNI PREHODNI POJAVI – PROBLEMATIKA OBNOVE HIDROELEKTRARN S KOMPLEKSNIMI PRETOČNIMI SISTEMI

UDK: 621.311.21(497.4)

 

Povzetek l Hidravlični prehodni pojav pomeni spremembo hidrodinamičnih količin
obravnavanega hidravličnega pretočnega sistema. Obravnavanje prehodnih pojavov je ključno
z vidika varnega obratovanja hidroelektrarne in ustrezne zasnove posameznih turbinskih
komponent, pripadajoče hidromehanske opreme in elementov pretočnega sistema. Obseg
analize hidravličnih prehodnih pojavov je odvisen od kompleksnosti hidravličnega pretočnega
sistema, zahtev naročnika, faze projekta in tipa vgrajene turbinske in hidromehanske opreme.
Rezultati analize nam podajo celovit vpogled v delovanje hidroelektrarne v času prehodnih pojavov,
omogočajo določiti kritične obratovalne režime, možne omejitve obratovanja in ustrezne
metode za blaženje negativnih posledic hidravličnih prehodnih pojavov. Za zagotavljanje visoke
stopnje zanesljivosti in natančnosti mora imeti odgovorni inženir za izdelavo analize
široko interdisciplinarno znanje s področij gradbeništva, strojništva in elektrostroke. Praktični
pristop je prikazan pri dveh industrijskih primerih. To sta obnova hidroelektrarne Doblar I in
hidroelektrarne Moste, ki imata obe za pogonske agregate vgrajene Francisove turbine.
Ključne besede: hidravlični prehodni pojavi, Francisova turbina, hidroelektrarna, hidravlični
pretočni sistem, primerjava izračuna z meritvijo.

 

Povzetek

Hidravlični prehodni pojav pomeni spremembo hidrodinamičnih količin obravnavanega hidravličnega pretočnega sistema. Obravnavanje prehodnih pojavov je ključno z vidika varnega obratovanja hidroelektrarne in ustrezne zasnove posameznih turbinskih komponent, pripadajoče hidromehanske opreme in elementov pretočnega sistema. Obseg analize hidravličnih prehodnih pojavov je odvisen od kompleksnosti hidravličnega pretočnega sistema, zahtev naročnika, faze projekta in tipa vgrajene turbinske in hidromehanske opreme. Rezultati analize nam podajo celovit vpogled v delovanje hidroelektrarne v času prehodnih pojavov, omogočajo določiti kritične obratovalne režime, možne omejitve obratovanja in ustrezne metode za blaženje negativnih posledic hidravličnih prehodnih pojavov. Za zagotavljanje visoke stopnje zanesljivosti in natančnosti mora imeti odgovorni inženir za izdelavo analize široko interdisciplinarno znanje s področij gradbeništva, strojništva in elektrostroke. Praktični pristop je prikazan pri dveh industrijskih primerih. To sta obnova hidroelektrarne Doblar I in hidroelektrarne Moste, ki imata obe za pogonske agregate vgrajene Francisove turbine.

Ključne besede: hidravlični prehodni pojavi, Francisova turbina, hidroelektrarna, hidravlični pretočni sistem, primerjava izračuna z meritvijo.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

HYDRAULIC TRANSIENT EVENTS – PROBLEMATICS OF RENOVATION OD HYDROPOWER PLANTS WITH COMPLICATED CONVEYANCE SYSTEMS

 

Povzetek l Hidravlični prehodni pojav pomeni spremembo hidrodinamičnih količin
obravnavanega hidravličnega pretočnega sistema. Obravnavanje prehodnih pojavov je ključno
z vidika varnega obratovanja hidroelektrarne in ustrezne zasnove posameznih turbinskih
komponent, pripadajoče hidromehanske opreme in elementov pretočnega sistema. Obseg
analize hidravličnih prehodnih pojavov je odvisen od kompleksnosti hidravličnega pretočnega
sistema, zahtev naročnika, faze projekta in tipa vgrajene turbinske in hidromehanske opreme.
Rezultati analize nam podajo celovit vpogled v delovanje hidroelektrarne v času prehodnih pojavov,
omogočajo določiti kritične obratovalne režime, možne omejitve obratovanja in ustrezne
metode za blaženje negativnih posledic hidravličnih prehodnih pojavov. Za zagotavljanje visoke
stopnje zanesljivosti in natančnosti mora imeti odgovorni inženir za izdelavo analize
široko interdisciplinarno znanje s področij gradbeništva, strojništva in elektrostroke. Praktični
pristop je prikazan pri dveh industrijskih primerih. To sta obnova hidroelektrarne Doblar I in
hidroelektrarne Moste, ki imata obe za pogonske agregate vgrajene Francisove turbine.
Ključne besede: hidravlični prehodni pojavi, Francisova turbina, hidroelektrarna, hidravlični
pretočni sistem, primerjava izračuna z meritvijo.

Summary

Hydraulic transient events are the changes of hydrodinamical quantities in the water conveyance system. The treatment of hydraulic transient events is essential to ensure the safe operation of the hydropower plant and suitable design of the turbine components and appurtenant hydromechanical equipment. The extent of the analysis depends on the particular customer specifications, the complexity of the water conveyance systems, design phase, the type of the mechanical and hydromechanical equipment installed. The results of the analysis give us a comprehensive insight into the hydropower plant operation during transient events, critical operation regimes, possible limitations of operation and suitable methods for transient control. In order to assure a high level of reliability and accuracy, the responsible engineer must have a broad interdisciplinary range of knowledge in civil, mechanical, and electrical engineering. A practical implementation is presented on two case studies: the refurbishments of Doblar I HPP and Moste HPP. Both hydropower plants are equipped with Francis turbine units.

Key words: hydraulic transient analysis, Francis turbine, hydropower plant, water conveyance system, numerical results and measurement comparison

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si