Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1973

Avtorji

Marko Rainer, dipl. inž.

Gradnja stanovanj in stroški upravljanja ter vzdrževanja (eksploatacije) stanovanjske hiše

UDK: 69.003.12

Vsako stanovanjsko hišo gradimo za več generacij, zato pa jo moramo tako konstruktivno kot funkcionalno dobro proučiti in pri sami gradnji upoštevati tiste elemente in materiale, ki so po svoji kvaliteti najbolj racionalni za vzdrževanje v času eksploatacije. Avtor podrobno obravnava pogoje upravljanja in vzdrževanja stanovanjske hiše, zlasti še glede na novi zakon o stanarinah (Ur. 1. SRS 50-1972).

Vsako stanovanjsko hišo gradimo za več generacij, zato pa jo moramo tako konstruktivno kot funkcionalno dobro proučiti in pri sami gradnji upoštevati tiste elemente in materiale, ki so po svoji kvaliteti najbolj racionalni za vzdrževanje v času eksploatacije. Avtor podrobno obravnava pogoje upravljanja in vzdrževanja stanovanjske hiše, zlasti še glede na novi zakon o stanarinah (Ur. 1. SRS 50-1972).

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Dwelling’s construction and costs of management and dwelling's house keeping

 

Vsako stanovanjsko hišo gradimo za več generacij, zato pa jo moramo tako konstruktivno kot funkcionalno dobro proučiti in pri sami gradnji upoštevati tiste elemente in materiale, ki so po svoji kvaliteti najbolj racionalni za vzdrževanje v času eksploatacije. Avtor podrobno obravnava pogoje upravljanja in vzdrževanja stanovanjske hiše, zlasti še glede na novi zakon o stanarinah (Ur. 1. SRS 50-1972).

 

Every dweling’s house is built for several generations, so it must be constructively and functionaly studied thoroughly and in connection with building it must be considered the elements and materials, which are by the quality most rational for keeping during the exploatation. The author treats in detail the dwelling’s house keeping conditions, especially withregard to the new house-rent law (Off. pap. SRS 50-1972).

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si