Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - februar 2020

Avtorji

dr. Bojan Čas, univ. dipl. inž. grad
dr. Jurij Šporin, univ. dipl. inž. rud. in geoteh.

GRADNJA PODZEMNIH POVEZAV MED NOVIM PODZEMNIM OBJEKTOM IN KLETNIMI PROSTORI STARE GROFIJE V CELJU – ZAŠČITA IZKOPOV IN IZVEDBA GRADNJE

UDK: 625.712.3(497.4Celje)

Povzetek l V letu 2017 je Mestna občina Celje pričela z izvedbo projekta zaščite
arheoloških ostalin na Muzejskem trgu v Celju. Zaščita arheoloških ostalin je bila opravljena
z gradnjo podzemnega objekta, ki je zajemal tudi gradnjo dveh podzemnih povezav
s kletnimi prostori zgradbe Stara grofija, v kateri je nastanjen Pokrajinski muzej Celje.
Podzemne povezave med novim objektom in kletnimi prostori Stare grofije so umeščene
pod območjem konstrukcijsko občutljivih zunanjih arkadnih hodnikov. Na podlagi geotehničnega
mnenja, analiz obstoječe stavbe ter deloma že zgrajenih konstrukcij novega
podzemnega objekta so bili podani konstrukcijski ukrepi za zagotovitev varnosti in stabilnosti
severnih in zahodnih zunanjih arkadnih hodnikov zgradbe Stara grofija med izkopnimi
deli. V članku so opisani načrtovanje, tehnološki postopki in gradnja obeh podzemnih
povezav v zelo omejenem in konstrukcijsko občutljivem prostoru zgradbe Stara grofija
po t. i. sistemu »cut & cover«.
Ključne besede: podzemna hodnik, varovalne konstrukcije, »cut & cover«, rekonstrukcija

Povzetek

V letu 2017 je Mestna občina Celje pričela z izvedbo projekta zaščite

arheoloških ostalin na Muzejskem trgu v Celju. Zaščita arheoloških ostalin je bila opravljena

z gradnjo podzemnega objekta, ki je zajemal tudi gradnjo dveh podzemnih povezav

s kletnimi prostori zgradbe Stara grofija, v kateri je nastanjen Pokrajinski muzej Celje.

Podzemne povezave med novim objektom in kletnimi prostori Stare grofije so umeščene

pod območjem konstrukcijsko občutljivih zunanjih arkadnih hodnikov. Na podlagi geotehničnega

mnenja, analiz obstoječe stavbe ter deloma že zgrajenih konstrukcij novega

podzemnega objekta so bili podani konstrukcijski ukrepi za zagotovitev varnosti in stabilnosti

severnih in zahodnih zunanjih arkadnih hodnikov zgradbe Stara grofija med izkopnimi

deli. V članku so opisani načrtovanje, tehnološki postopki in gradnja obeh podzemnih

povezav v zelo omejenem in konstrukcijsko občutljivem prostoru zgradbe Stara grofija

po t. i. sistemu »cut & cover«.

Ključne besede: podzemna hodnik, varovalne konstrukcije, »cut & cover«, rekonstrukcija

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CONSTRUCTION OF CONNECTION CORRIDORS BETWEEN A NEW UNDERGROUND OBJECT AND THE CELLAR OF STARA GROFIJA IN CELJE - DETERMINATION OF EXCAVATION PROTECTION MEASURES AND CONSTRUCTION OF CORRIDORS

 

Povzetek l V letu 2017 je Mestna občina Celje pričela z izvedbo projekta zaščite
arheoloških ostalin na Muzejskem trgu v Celju. Zaščita arheoloških ostalin je bila opravljena
z gradnjo podzemnega objekta, ki je zajemal tudi gradnjo dveh podzemnih povezav
s kletnimi prostori zgradbe Stara grofija, v kateri je nastanjen Pokrajinski muzej Celje.
Podzemne povezave med novim objektom in kletnimi prostori Stare grofije so umeščene
pod območjem konstrukcijsko občutljivih zunanjih arkadnih hodnikov. Na podlagi geotehničnega
mnenja, analiz obstoječe stavbe ter deloma že zgrajenih konstrukcij novega
podzemnega objekta so bili podani konstrukcijski ukrepi za zagotovitev varnosti in stabilnosti
severnih in zahodnih zunanjih arkadnih hodnikov zgradbe Stara grofija med izkopnimi
deli. V članku so opisani načrtovanje, tehnološki postopki in gradnja obeh podzemnih
povezav v zelo omejenem in konstrukcijsko občutljivem prostoru zgradbe Stara grofija
po t. i. sistemu »cut & cover«.
Ključne besede: podzemna hodnik, varovalne konstrukcije, »cut & cover«, rekonstrukcija

 

Summary

In 2017, the Municipality of Celje launched a project for the protection

of archaeological remains in the Muzejski trg area in Celje. The protection of archaeological

remains was carried out by constructing an underground facility that included two

connections to the basements of the Stara grofija, where now the Celje regional museum

is located. The underground connections between the new building and the basements

of the Stara grofija are situated under the old arcade corridors and stairways, the construction

of which is structurally very sensitive. Construction protection measurements, to

ensure structural stability and safety of northern and western arcaded corridors of existing museum building, were determined by preliminary static calculations and geotechnical

inspection of the location. In the article, the planning, technological approach and excavation

works executed in very limited and structurally sensitive space, based on "cut &

cover" principle, are presented.

Key words: adhesive, bonded joint, timber, glass

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si