Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3 - 1986

Avtorji

Tone Zupanc, dipl. gr. ing.

GRADNJA ARMIRANOBETONSKEGA VODNEGA STOLPA Z REZERVOARJEM IZ PREDNAPETEGA BETONA

UDK: 624.012.45+624.97

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si