Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1998

Avtorji

Miroslav Ogrizek, inž. str.

GRADISOVA TEHNOLOGIJA GLOBOKEGA TEMELJENJA NA ZABITIH PILOTIH

UDK: 624.154

Prispevek opisuje razvoj tehnologije globokega temeljenja
na zabitih pilotih v GRADIS-u od prvih začetkov v šestdesetih letih do danes. V prispevku je podan predvsem poudarek na mehanizaciji za transport in zabijanje pilotov, opremi za predhodne raziskave terena ter opremi za meritve nosilnosti in zveznosti pilotov.

POVZETEK

Prispevek opisuje razvoj tehnologije globokega temeljenja na zabitih pilotih v GRADIS-u od prvih začetkov v šestdesetih letih do danes. V prispevku je podan predvsem poudarek na mehanizaciji za transport in zabijanje pilotov, opremi za predhodne raziskave terena ter opremi za meritve nosilnosti in zveznosti pilotov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

GRADIS’S TECHNOLOGY OF DEEP FOUNDATION USING DRIVEN PILES

Prispevek opisuje razvoj tehnologije globokega temeljenja
na zabitih pilotih v GRADIS-u od prvih začetkov v šestdesetih letih do danes. V prispevku je podan predvsem poudarek na mehanizaciji za transport in zabijanje pilotov, opremi za predhodne raziskave terena ter opremi za meritve nosilnosti in zveznosti pilotov.

SUMMARY

The article describes the development of the deep foundation technology using driven piles in the GRADIS company from the first starts in the ‘60s until today. The main emphasis in the article is laid, first of all, on the machinery for the transportazion and driving of piles, equipment for preliminary field investigation and equipment to execute measurements of bearing capacity and integrity of piles.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si