Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11 - 1968

Avtorji

Marko Bleiweis, dipl. inž.

»Gradis« v Zahodni Nemčiji

UDK: 693:624

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ACTIVITY OF THE YUGOSLAV BUILDING ENTERPRISE »GRADIS« IN WESTERN GERMANY

ACTIVITY OF THE YUGOSLAV BUILDING ENTERPRISE »GRADIS« IN WESTERN GERMANY
syno
The enterprise GRADIS very early made its first attemps to enter in the western market. In the first period of its activity it could not act independently but under control of a registered foreign trade institution. The article discusses the works executed up to this time by GRADIS in Western Germany, system
sis
of competitive tender action in other western countries, execution of works and specification of different kinds of construction works. The works performed in some other western countries are presented, too. Concluding his article, the author indicates the perspective of the enterprise.

Synopsis

The enterprise GRADIS very early made its first attemps to enter in the western market. In the first period of its activity it could not act independently but under control of a registered foreign trade institution. The article discusses the works executed up to this time by GRADIS in Western Germany, system

of competitive tender action in other western countries, execution of works and specification of different kinds of construction works. The works performed in some other western countries are presented, too. Concluding his article, the author indicates the perspective of the enterprise.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si