Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - september 2020

Številka: 9, Letnik: LXIX

1.stran-gv-september-3ptj.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 226

Urban Kralj, mag. inž. grad.
izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Drago Saje, univ. dipl. inž. grad.

EKSPERIMENTALNA IN NUMERIČNA ANALIZA NASTANKA IN ŠIRJENJA RAZPOK PRI NATEZNO OBREMENJENEM ARMIRANOBETONSKEM ELEMENTU Z RAZLIČNO RAZPOREDITVIJO VZDOLŽNE ARMATURE

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF CRACK FORMATION AND PROPAGATION ALONG TENSILE LOADED REINFORCED CONCRETE ELEMENTS WITH DIFFERENT ARRANGEMENT OF LONGITUDINAL REINFORCEMENT

stran 244

Luka Bizjak, univ. dipl. inž. grad.

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, GRADNJA OBJEKTA BB2

NUCLEAR POWER PLANT KRŠKO, CONSTRUCTION OF BB2 BUILDING

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

Luka Bizjak, univ. dipl. inž. grad.

Gradnja objekta BB2, Nuklearna elektrarna Krško

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si