Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - september 2015

Številka: 9, Letnik: LXIV

9-nasl-fvrn.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 202

Ivo Bojc, univ. dipl. inž, grad.
red. prof. dr. Andrej Štrukelj, univ. dipl. inž. grad.

ZNAČILNOSTI GRADNJE MOSTOV NA OBSTOJEČEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU

CHARACTERISTICS OF BRIDGE CONSTRUCTION ON EXISTING RAILWAY NETWORK

stran 211

dr. Jure Pirc, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Goran Turk, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Marijan Žura, univ. dipl. inž. grad.

UPORABA ROBUSTNE STATISTIKE PRI DOLOČEVANJU POTOVALNIH ČASOV NA AVTOCESTAH

USING OF ROBUST STATISTICS FOR TRAVEL TIME ESTIMATION ON HIGHWAYS

stran 4 ovitka

Eva Okorn

Koledar prireditev

stran naslovnica

arhiv Gasilske brigade Ljubljana

Pogorišče hladilnice Mercator v Zalogu

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si