Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - september 2009

Številka: 9, Letnik: LVIII

ovitek_september_2009.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 218

akad. prof. dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž. grad.

AKADEMIK PROF. DR. MIHA TOMAŽEVIČ - NOVI REDNI ČLAN SAZU

stran 219

akad. prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.

Stavbe kulturne dediščine in potresna odpornost: Kaj smo se naučili?

Heritage masonry buildings ands seismic resistance: What did we learn?

stran 229

doc. dr. Darko Drev, univ. dipl. inž. kem. teh.
izr. prof. dr. Jože Panjan, univ. dipl. inž. grad.

Raziskava skladnosti rezultatov obratovalnih monitoringov odpadnih voda iz industrije z inženirskimi normativi

A survey compliance of industrial waste water monitoring results with engineering standards

stran 238

Danilo Magajne, univ. dipl. inž. grad.

SIROV MOST

stran 240

izr. prof. dr. Jože Lopatič, univ. dipl. inž. grad.
Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

31. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Žiga Filipič, univ. dipl. inž. grad.

Športna dvorana v Stožicah

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si