Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - oktober 2020

Številka: 10, Letnik: LXIX

1.stran-gv-oktober-u2em.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 254

prof. dr. Tatjana Isaković, univ. dipl. inž. grad.
Antonio Janevski, mag. grad.
doc. dr. Matija Gams, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Matej Fischinger, univ. dipl. inž. grad.

EKSPERIMENTALNE RAZISKAVE INTERAKCIJE MED ARMIRANOBETONSKIMI PLOŠČAMI IN STENAMI NA POTRESNI MIZI

SHAKE TABLE EXPERIMENT OF RC SLAB-TO-WALL PIERS INTERACTION

stran 265

doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad.

PROBLEMATIKA OSKRBE S PITNO VODO V SLOVENSKI ISTRI

PROBLEM OF DRINKING WATER SUPPLY IN COASTAL REGION OF SLOVENIA

stran 283

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

prof. dr. Tatjana Isaković, univ. dipl. inž. grad.

Tri-etažni preizkušanec na potresni mizi na inštitutu IZIIS v Skopju

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si