Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - oktober 2019

Številka: 10, Letnik: LXVIII

nasl-10-jnvb.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 238

izr. prof. dr. Stane Božičnik, univ. dipl. ekon.
doc. dr. Mojmir Uranjek, univ. dipl. inž. grad.
red. prof. dr. Andrej Štrukelj, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Iztok Peruš, univ. dipl. inž. grad,

O PROBLEMATIKI BETONSKIH ŽELEZNIŠKIH PRAGOV V SLOVENIJI

ON THE ISSUES OF CONCRETE RAILWAY SLEEPERS IN SLOVENIA

stran 246

prof. dr. Stojan Kravanja, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Tomaž Žula, univ. dipl. inž. grad.

OPTIMIZACIJA JEKLENEGA VISOKOTLAČNEGA CEVOVODA Z OJAČITVAMI

OPTIMIZATION OF A STEEL PIPE WITH STIFFENER RINGS FOR HIGH-PRESSURE PENSTOCK

stran 256

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

Blaž Budja, univ. dipl. inž. arh.

Gradnja podzemnih etaž Centra Šumi v Ljubljani od zgoraj navzdol

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si