Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - oktober 2015

Številka: 10, Letnik: LXIV

10-nasl-bhrw.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 222

prof. dr. Bogdan Zgonc, univ. dipl. inž. grad.

INTEROPERABILNOST ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA IN ODPRTA VPRAŠANJA PRI NJENEM UVAJANJU

INTEROPERABILITY OF RAILWAY SYSTEM AND OPEN QUESTIONS IN ITS IMPLEMENTATION

stran 231

Domen Dolšak, mag. inž. ok. grad.
asist. dr. Nejc Bezak, univ. dipl. inž, grad.
doc. dr. Mojca Šraj, univ. dipl. inž. grad.

POMEMBNOST POZNAVANJA ČASOVNE PORAZDELITVE PADAVIN ZNOTRAJ PADAVINSKEGA DOGODKA V VODARSKI PRAKSI

IMPORTANCE OF KNOWING TEMPORAL DISTRIBUTION OF PRECIPITATION WITHIN PRECIPITATION EVENT IN WATER ENGINEERING

stran 239

doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.
Ana Brunčič, univ. dipl. nov., dipl. inž. grad. (UN)

ČLEN(SK)I IN ČLENK(AST)I

stran 242

Eva Okorn

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Eva Okorn

Koledar prireditev

stran naslovnica

Rok Mlakar, univ. dipl. inž. grad.

Nadvoz preko železnice v Hajdini

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si