Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - november 2017

Številka: 11, Letnik: LXVI

nasl-11-gire.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 268

Branko Đurić, dipl. inž. grad.
Anton Ferlinc, univ. dipl. inž. grad.
Uroš Belak, univ. dipl. inž. grad.

POMEN DOBREGA SODELOVANJA IN IZMENJAVE INFORMACIJ MED UDELEŽENCI GRADITVE

IMPORTANCE OF GOOD COOPERATION AND MUTUAL EXCHANGE OF INFORMATION BETWEEN PARTICIPANTS IN THE CONSTRUCTION PROCESS

stran 279

doc. dr. David Koren, univ. dipl. inž. grad.
mag. Jernej Jaroslav Kropej, univ. dipl. obl.

SISTEM MODULARNE GRADNJE Z NOSILNIMI ELEMENTI IZ KOMPOZITOV S STEKLENIMI VLAKNI

MODULAR BUILDING CONSTRUCTION SYSTEM WITH FIBREGLASS REINFORCED COMPOSITES

stran 292

dr. Marjetka Levstek, univ. dipl. inž. kem. inž.

VODNI DNEVI 2017

stran 3 ovitka

Eva Okorn

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Eva Okorn

Koledar prireditev

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si