Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - november 2010

Številka: 11, Letnik: LIX

naslovnica-november-xnpm.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 258

Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad.

ALI SO SLOVENSKE AVTOCESTE RES PREDRAGE

stran 259

Miran Marussig, univ. dipl. inž. grad.

INŽ. LEO AVANZO 1921-2010

stran 260

izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

OB 90-LETNICI PROF. DR. MARKA BREZNIKA

stran 261

mag. Bojana Lukač, univ. dipl. inž. kem. teh.
doc. dr. Andreja Zupančič Valant, univ. dipl. kem. inž.

RAZISKOVANJE OBNAŠANJA GUMIBITUMNA KOT VEZIVA ZA PROIZVODNJO GUMIRANIH ASFALTNIH ZMESI

THE INVESTIGATION OF RUBBER MODIFIED BITUMEN AS A BINDER FOR PRODUCTION OF ASPHALT MIXTURES

stran 269

dr. Robert Klinc, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Žiga Turk, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Matevž Dolenc, univ. dipl. inž. grad.

RAZISKAVA O RABI INFORMACIJSKOKOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ V SLOVENSKI GRADBENI INDUSTRIJI

SURVEY OF THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES USAGE IN SLOVENIAN AEC INDUSTRY

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

NOVI DIPLOMANTI

stran

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Del mostu čez Savo v Beogradu, ki ga na levem bregu gradi SCT

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si