Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - marec 2017

Številka: 3, Letnik: LXVI

nasl-3-001-2zha.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 46

dr. Tina Špegelj, univ. dipl. inž. grad.
red. prof. dr. Miroslav Premrov, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar, univ. dipl. inž. arh.

ENERGIJSKA SANACIJA OBSTOJEČIH VEČSTANOVANJSKIH STAVB

ENERGY REFURBISHMENT OF EXISTING MULTI-FAMILY BUILDINGS

stran 56

Bogomir Troha, univ. dipl. inž. grad.

REVIZIJA VREDNOSTI 2. TIRA KOPER– DIVAČA

REVIEW OF COST ESTIMATION OF THE 2ND TRACK KOPER - DIVAČA

stran 74

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

PRELOŽITEV NOVEGA ŽELEZNIŠKEGA TIRA DIVAČA–KOPER NA TRASO 1/3 VODNOGOSPODARSKO NI UTEMELJENA

RELOCATION OF THE NEW RAILWAY TRACK 1/3 DIVAČA - KOPER FROM WATER RESOURCE MANAGEMENT IS NOT JUSTIFIED

stran 79

dr. Marjetka Levstek, univ. dipl. inž. kem. inž.

SVETOVNI DAN VODA 2017

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si