Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - marec 2016

Številka: 3, Letnik: LXV

nasl-3-vymf.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 58

Boris Stergar, univ. dipl. inž. grad.

PETER KOREN, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD., 1950–2016

stran 59

Danijel Zorec, dipl. inž. arh. (UN)
doc. dr. Vesna Žegarac Leskovar, univ. dipl. inž. arh.
red. prof. dr. Miroslav Premrov, univ. dipl. inž. grad.

NOVA BRV ZA PEŠCE IN KOLESARJE NA MARIBORSKI OTOK

NEW BRIDGE FOR PEDESTRIANS AND CYCLISTS TO MARIBOR ISLAND

stran 69

prof. dr. Vojko Kilar, univ. dipl. inž. grad.
Boris Azinović, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. David Koren, univ. dipl. inž. grad.

KONCEPT TEMELJENJA PASIVNIH HIŠ NA POTRESNIH OBMOČJIH

FOUNDATION CONCEPT FOR PASSIVE HOUSES IN SEISMIC AREAS

stran 80

POPRAVEK

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

David Rajšter, dipl. inž. grad.

Gradnja Islamskega versko-kulturnega centra v Ljubljani

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si