Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - marec 2012

Številka: 3, Letnik: LXI

naslovnica-marec-6tdm.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 50

akad. prof. dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž. grad.

ZASLUŽNI PROFESOR DR. JANEZ DUHOVNIK - 70 LET

stran 52

Željko Vivoda, dipl. oec.

HRVAŠKE IZKUŠNJE PRI NAČRTOVANJU, IZGRADNJI IN GOSPODARJENJU S CESTNIM OMREŽJEM

CROATIAN EXPERIENCES IN PLANNING, CONSTRUCTION AND ROAD NETWORK MANAGEMENT

stran 61

Barbara Likar, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Stanislav Lenart, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Bojan Majes, univ. dipl. inž. grad.

VPLIV ANIZOTROPNEGA NAPETOSTNEGA STANJA NA DEFORMACIJSKE LASTNOSTI PEŠČENIH ZEMLJIN

THE EFFECT OF ANISOTROPIC STRESS STATE UPON THE DEFORMATION PROPERTIES OF SANDY SOIL

stran 68

Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad.

STRANPOTI IN NAPAKE GRADNJE SLOVENSKIH AVTOCEST V OBDOBJU 1994-2009

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Projekt Situla v Ljubljani

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si