Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - marec 2011

Številka: 3, Letnik: LX

3-naslovnica-ujny.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 67

Stipan Mudražija, univ. dipl. inž. grad.

DR. UROŠ KRAJNC, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD. – INŽENIR LETA 2010

stran 68

Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

DRAVSKI MOSTOVI

BRIDGES OVER DRAVA RIVER

stran 78

Nataša Teraž, univ. dipl. gosp. inž.
Marko Lukić, univ. dipl. ekon.

PASIVNA HIŠA OD ZASNOVE DO IZVEDBE

PASSIVE HOUSE: FROM PLANNING TO REALIZATION

stran 84

doc. dr. Živa Kristl, univ. dipl. inž. arh.
asist. dr. Mitja Košir, univ. dipl. inž. arh.
as. Mateja Dovjak, dipl. san. inž.
prof. dr. Aleš Krainer, univ. dipl. inž. arh

ŠTUDIJA DNEVNE OSVETLJENOSTI PISARNIŠKEGA PROSTORA GLEDE NA VIZUALNE IN BIOLOŠKE VPLIVE

STUDY OF DAYLIGHT OFFICE SPACE REGARDING VISUAL AND BIOLOGICAL INFLUENCES

stran 95

dr. Uroš Krajnc, univ. dipl. inž. grad.

ODGOVOR AVTORJA

stran 96

mag. Andrej Kerin

VABILO ZPM

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Most čez Kamniško Bistrico v Kamniku

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si